Grini barnehage Avd Fossum

Velkommen til Grini barnehage avdeling Fossum

Grini barnehage består av to hus; Briskehaugen og Fossum.
Briskehaugen ligger sentralt på Eiksmarka ved siden av Eiksmarka skole. Fossum ligger på boligfeltet på Fossum med kort vei til skog og mark. 

En demokratisk tenkning ligger til grunn for vårt arbeid og vi legger stor vekt på at barn skal ha medvirkning og innflytelse på eget barnehage liv. 

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer Foreldrene har med matpakker til sine barn og frukt/grønnsaker til felles fruktstund. Vi tilbyr lettmelk for de som ønsker det, den betales sammen med oppholdsbetalingen

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 5 avdelinger
 • Barn fra 1 til 6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer

Styrer Hanne Arnstøl, mobil 926 49 296

tlf. 67 50 74 14.

Avdelinger

Grini barnehage har rundt 80 barn. Barnehagen har seks avdelinger fordelt på husene; Fossum og Briskehaugen. Mellom husene er det 2 kilometer.

Fossum har barn i alderen 1– 6 år fordelt på avdelingene;

 • Eik: 468 96 776
 • Gran: 469 02 881

Briskehaugen har barn i alderen 1–6 år fordelt på avdelingene; 

 • Blåveis: 904 76 482
 • Hestehov: 906 56 943
 • Fiol: 906 52 589

Barnehagen har ca 22 ansatte. Hver avdeling har en fast pedagogisk leder og to assistenter. I tillegg har vi ansatt assistenter til barn med spesielle rettigheter når vi har det på en avdeling. 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Grini barnehage har barna med seg matpakke, kostpenger på kr 75,- dekker melk.  Juli er betalingsfri måned.

Lenker og dokumenter

Til foresatte

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Reggio Emilia inspirert

Grønt flagg, miljøsertifisering

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 50 74 14

E-post

hanne.arnstol@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Fossumbakken 11
1359 EIKSMARKA

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Grini barnehage Avd Fossum

  Reise fra Grini barnehage Avd Fossum

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no