Nøkkelinformasjon

Lillehagen barnehage avdeling Helgerud

Sogneprest Munthe-Kaas vei 11, 1346 GJETTUM

6

 • 44% barnehagelærer
 • 33% barne- og ungdomsarbeider
 • 22% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

6 m2

 • Ute og inne miljø 3,9
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,4
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 31
 • Svarprosent 82%