Nøkkelinformasjon

Lillehagen barnehage avdeling Helgerud

Sogneprest Munthe-Kaas Vei 11, 1346 GJETTUM

6,3

  • 23% barnehagelærer
  • 23% barne- og ungdomsarbeider
  • 30% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 12% annen fagutdanning

5,5 m2

Ikke oppgitt