Nøkkelinformasjon

Tusseladden familiebarnehage

Bruksveien 2, 1367 SNARØYA

Telefon: 67 58 91 68

Ikke oppgitt

  • 17% barnehagelærer
  • 0% barne- og ungdomsarbeider
  • 83% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

Ikke oppgitt m2

Ikke oppgitt