Stillingsbeskrivelser for medarbeidere som er berørt av omorganiseringen av stab og støtte i Bærum kommune. Det er kun berørte medarbeidere som har anledning til melde interesse for stillingene.

I nedtrekksmenyene under finner du stillingsbeskrivelser for stab og støtte. Beskrivelsene er sortert alfabetisk etter områdetilhørighet.

Stillingsbeskrivelsene legger grunnlag for dine valg når du skal melde interesse for inntil tre stillinger. Du melder interesse i kartleggingssamtalen som du skal ha med din leder i perioden 1.-9. mars. Der skal dere sammen fylle ut et kartleggingsskjema som du får tilsendt på e-post. Skjemaet skal sendes inn innen 9. mars klokken 16.00.  

03.1 Anskaffelse teamkoordinator IT_velferd.pdf

03.2 Anskaffelse teamkoordinator bygg_anlegg.pdf

03.3 Anskaffelse teamkoordinator drift.pdf

03.4 Anskaffelse teamkoordinator Konkurranseservice.pdf

03.5 Anskaffelse Juridisk rådgiver.pdf

03.6 Anskaffelse rådgiver_spes.rådgiver.pdf

03.7 Anskaffelse rådgiver Konkurranseservice.pdf

16.1 Barn og Unge førstekonsulent Barne_avlastertjenester.pdf

16.2 Barn og unge fagkonsulent fritid_avlastning.pdf

16.3 Barn og unge førstekonsulent ungdom og fritid.pdf

16.4 Barn og unge konsulent Helsetjenester barn_unge.pdf

16.5 Barn og unge konsulent PP tjenesten.pdf

16.6 Barn og unge førstekonsulent drift Barnevernet.pdf

16.7 Barn og unge førstekonsulent internkontroll styring Barnevernet.pdf

16.8 Barn og unge førstekonsulent økonomi Barnevernet.pdf

13.1 Biblioteket Spesialkonsulent 100%.pdf

13.2 Biblioteket Spesialkonsulent 60%.pdf

04.1 Budsjett og analyse rådgiver finans.pdf

04.2 Budsjett og analyse Controller Finans.pdf

04.3 Budsjett og analyse rådgiver EPOS.pdf

04.4 Budsjett og analyse Koordinator rapportering.pdf

04.5 Budsjett og analyse Koordinator HP.pdf

04.6 Budsjett og analyse Løsningsarkitekt EPOS.pdf

04.7 Budsjett og analyse rådgiver Strategisk økonomi.pdf

04.8 Budsjett og analyse koordinator Strategisk økonomi.pdf

04.9 Budsjett og analyse Investeringskontroller.pdf

11.1 Eiendom Eiendomskonsulent.pdf

12.1 Helse og sosial førstekonsulent merkantilt team.pdf

12.2 Helse og sosial førstekonsulent Tidlig innsats.pdf

12.3 Helse og sosial førstekonsulent Arbeid og aktivitet.pdf

12.4 Helse og sosial fagkonsulent Flyktningkontoret.pdf

12.5 Helse og sosial Driftssykepleier Legevakt.pdf

12.6 Helse og sosial Økonomikonsulent Legevakt.pdf

12.7 Helse og sosial Personalkonsulent Legevakt.pdf

06.1 HR_enheten avdelingsleder drift.pdf

06.2 HR_enheten fagansvarlig systemutvikling og oppfølg.pdf

06.3 HR_enheten fagansvarlig fagopplæring.pdf

06.4 HR_enheten fagansvarlig ledelse og komp.utvikling.pdf

06.5 HR_enheten fagansvarlig forhandling lov og avtaleverk.pdf

06.6 HR_enheten fagansvarlig rekruttering oppstart og avslutning.pdf

06.7 HR_enheten fagansvarlig prestasj.forbedring tilrettelegging omstilling.pdf

06.8 HR_enheten fagansvarlig plan og analyse.pdf

06.9 HR_enheten juridisk rådgiver.pdf

06.10 HR_enheten rådgiver ledelses-og kompetanseutvikling.pdf

06.11 HR_enheten rådgiver systemutvikling og oppfølging.pdf

06.12 HR_enheten rådgiver forhandling lov og avtaleverk.pdf

06.13 HR_enheten rådgiver prestasj.forbedring tilrettelegging omstilling.pdf

06.14 HR_enheten rådgiver rekruttering oppstart avslutning.pdf

06.15 HR_enheten rådgiver karriereveiledning_medarb.utvikling.pdf

06.16 HR_enheten rådgiver fagopplæring.pdf

06.17 HR_enheten rådgiver ledelsesutvikling.pdf

06.18 HR_enheten konsulent drift.pdf

05.1 HR og service stab HMS rådgiver 1.pdf

05.2 HR og service stab HMS rådgiver 2.pdf

00.1 Kommunalsjef_direktør økonomiansvarlig.pdf

00.2 Kommunalsjef_direktør økonomirådgiver.pdf

 00.3 Virksomhetsstyring og økonomidirektør stab Driftskontroller.pdf

Organisasjonskart for stillinger i kommunalsjefenes/direktørenes stab:

14.1 Kulturhuset administrasjonskonsulent.pdf

14.2 Kulturhuset økonomi og administrasjonsansvarlig.pdf

08.1 Kunnskapssenteret økonomirådgiver.pdf

08.2 Kunnskapssenteret økonomikonsulent.pdf

08.3 Kunnskapssenteret konsulent.pdf

07.1 Lønnsenheten Avdelingsleder.pdf

07.2 Lønnsenheten Teamkoordinator Faglig systemgruppe drift.pdf

07.3 Lønnsenheten Teamkoordinator Fravær og refusj.pdf

07.4 Lønnsenheten Teamkoordinator Kontroll og oppfølging Reise og utlegg.pdf

07.5 Lønnsenheten Teamkoordinator Lønnskons. fast variabel lønn.pdf

07.6 Lønnsenheten Teamkoordinator Reg. fravær. variabel lønn reise og utlegg.pdf

07.7 Lønnsenheten Rådgiver Faglig systemgruppe drift.pdf

07.8 Lønnsenheten Rådgiver Faglig systemgruppe utvikling.pdf

07.9 Lønnsenheten konsulent rådgiver Fravær og refusjon.pdf

07.10 Lønnsenheten konsulent registrering fravær var.lønn reise utlegg.pdf

07.11 Lønnsenheten konsulent Kontroll og oppfølging reise og utlegg.pdf

07.12 Lønnsenheten Lønnskonsulent fast og variabel lønn.pdf

For stillingstype 10.1 er det flere stillinger på ulike tjenestesteder. Hvilke tjenestesteder som er aktuelle, ser du ut ifra organisasjonskartet under. Du melder interesse for inntil tre tjenestesteder i kartleggingsskjemaet. 

10.1 Pleie og omsorg Kontorstøtte Bo_og behandlingssenter og ambulerende.pdf

10.2 Pleie og omsorg Kontorstøtte Regionalt aktivitetssenter.pdf

Organisasjonskart for stab og støtte i Pleie og omsorg:

02.1 Regnskapsenheten Avdelingsleder Inntekt.pdf

02.2 Regnskapsenheten Avdelingsleder Kostnad.pdf

02.3 Regnskapsenheten Forvalter Fagteam.pdf

02.4 Regnskapsenheten Forvalter Inntekt.pdf

02.5 Regnskapsenheten Forvalter Kostnadsteam.pdf

02.6 Regnskapsenheten regnskapskonsulent Inntektsteam.pdf

02.7 Regnskapsenheten regnskapskonsulent Kostnadsteam.pdf

02.8 Regnskapsenheten konsulent_Rådgiver Fagteam.pdf

02.9 Regnskapsenheten System_prosess Inntektsteam.pdf

02.10 Regnskapsenheten System_prosess Kostnadsteam.pdf

01.1 Servicesenter løsningskoordinator.pdf

01.2 Servicesenter Teamkoordinator.pdf

01.3 Servicesenter konsulent rådgiver regnskap og anskaffelse.pdf

01.4 Servicesenter konsulent rådgiver Lønn.pdf

01.5 Servicesenter konsulent rådgiver HR.pdf

Her finner du stillingsbeskrivelsen innen skole. Det er kun én stillingstype for alle skolene. I tillegg til å melde interesse for stillingstypen, melder du om inntil tre tjenestesteder som er aktuelle for deg.

09.1 Skole Skolekonsulent.pdf

Organisasjonskart for stab og støtte innen Skole, med stillingsbrøk i parentes. Stillingsstørrelse er basert på reduksjonsbrøk:

15.1 Teknisk rådgiver Vann og avløp 1.pdf

15.2 Teknisk Vann og avløp 2.pdf

15.3 Teknisk konsulent Vann og avløp (Rud).pdf

15.4 Teknisk konsulent Natur og idrett (Nadderud).pdf

15.5 Teknisk konsulent Natur og idrett.pdf

15.6 Teknisk konsulent Renovasjon Isi.pdf

15.7 Teknisk konsulent Transport (Rud).pdf

15.8 Teknisk Rådgiver Vei og trafikk.pdf

15.9 Teknisk avdelingsingeniør Vei og trafikk.pdf

15.10 Teknisk prosjektsekretær Prosjektenheten.pdf