Stabekk skole bilde 6 Stabekk skole bilde 9 Gamle Stabekk skole 7 Gamle Stabekk skole 1 Gamle Stabekk skole 2 Gamle Stabekk skole 4 Gamle Stabekk skole 5 Stabekk skole bilde 3 Stabekk skole bilde 7 Stabekk skole bilde 11 Stabekk skole bilde 12 Stabekk skole bilde 13

Prosjekt rehabilitering av Gamle Stabekk skole ble ferdigstilt til skolestart 2017.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Rehabilitering
Tiltak
Barneskole
Prosjektfase
Ferdigstilt
Byggestart
4. kvartal 2016
Innflytning
3. kvartal 2017
BTA
4 116m2
Kostnadsramme
172,5mill.
Kontrahert entreprenør
Bjerk-Lind Bygg AS
Miljøtiltak
Vannbåren oppvarming

Skolen som er lokalisert på motsatt side av Gamle Ringeriksvei i forhold til Stabekk barneskole ble totalrehabilitert som følge av at Stabekk barneskole skulle utvides fra 2 til 3-parallell barneskole.  Bygningsmassen ved Gamle Stabekk skole er ved ferdigstillelse integrert som en del av Stabekk barneskole, og den rommer i dag Stabekk Barneskole sitt mellomtrinn (5-7 klasse). Bygningsmassen er fra perioden 1906-1926 og har eksteriørmessig bevaringsstatus og er i reguleringsplan oppført som spesialområde.

Rehabilitering av Gamle Stabekk skole omfattet totalrehabilitering av bygg, A, B og C. Innvendig er bygningsmassen totalrehabilitert med læringsarealer for elevene og administrasjon for skolens ansatte. Det har ved fargesetting vært fokus på å ta med seg farger fra fasaden inn i bygningsmassen.

Utomhusarealet til Gamle Stabekk skole ble opparbeidet på nytt. Dette området er opparbeidet til et samspill mellom parkopplevelse og skolegård tilrettelagt for aktivitet, lek og moro.  

Prosjektet er levert innenfor ønsket kvalitet, tid og kostnad.  

Ferdigstillelse

  1. 1. kvartal 2014 Konsept
  2. 4. kvartal 2015 Planlegging
  3. 2. kvartal 2015 Gjennomføring
  4. Skolestart 2017 Ferdigstilt
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Besøksadresse:

Stabekk barneskole 
1356 Bekkestua

Andre skoleprosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner