Avlastningsbarnehage vestre Bærum - Gjettumkollen barnehage

Målet med prosjektet er å etablere en avlastningsbarnehage for primært å dekke behovet for avlastningsplasser i Bærum vest, slik at kommunen skal ha tilgjengelige barnehagelokaler til å kunne gjennomføre rehabilitering eller nybygg av andre kommunale barnehager.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Barnehage
Prosjektfase
Gjennomføring
Byggestart
1. kvartal 2021
Innflytting
3. kvartal 2022
Bruttoareal
ca. 1560 m²
Kostnadsramme
93 mill.
Kontraher entreprenør
Asker Entreprenør AS
Miljøtiltak
Fjernvarme og fossilfri byggeplass

Gjettumkollen barnehage skal bygges som et funksjonelt og arealeffektivt barnehagebygg over 2 etasjer med plass til 120 barn og 45 ansatte. Barnehagen etableres for primært å dekke behovet for avlastningsplasser i Bærum vest, men kan på sikt omgjøres til en ordinær barnehage.

Byggets form og plassering tar mest mulig grad hensyn til tomtens naturlige kvaliteter og utearealet skal være tilgjengelig for allmennheten utenom barnehagens åpningstid. Det skal også legges til rette for sambruk av lokalene slik at deler av barnehagen kan bli et godt nærmiljøanlegg som regelmessig blir brukt utenom åpningstiden.

Eiendomsprosjekter

Bærum kommune Eiendom