Jarenga barnehage - skisse

Ny barnehage for 160 barn, med utearealer i høy kvalitet.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Barnehage
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
4. kvartal 2019
Innflytning
1. kvartal 2021
BTA
Ikke vedtatt
Kostnadsramme
Ikke vedtatt
Kontrahert entreprenør
Georg Andresen & Sønner AS
Miljøtiltak
BREEAM very good

Den nye barnehagen erstatter de to midlertidige barnehagene Jarenga barnehage og Storenga barnehage, som har lokaler i dagens bygninger på tomten. Kapasiteten utvides til 160 barn, og plasseringen gir tilgang til nærliggende utearealer velegnet for lek og aktiviteter.

Prosjektet er valgt ut som et av tre samarbeidsprosjekt for Difi sin LCC-veileder. I den forbindelse velges materialer og løsninger som ivaretar hensyn til livssykluskostnader for eiendommen. Bygningen blir energibesparende, og løsninger som velges skal være klimakloke.

Ferdigstillelse

  1. 4. kvartal 2015 Konsept
  2. 1. kvartal 2018 Planlegging
  3. 4. kvartal 2019 Byggestart
  4. 1. kvartal 2021 Ferdigstilt
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Besøksadresse:

Storengveien 3 
1358 Jar

Andre barnehageprosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner