Friidrettsbane Rud

 Nytt utendørs friidrettsanlegg på Rud som oppfyller krav fra Norges Friidrettsforbund (NFIF), med sekretariatsbygg og tribuneanlegg. Anleggsarbeidene ble igangsatt mai 2020 og anlegget ferdigstilles høsten 2021 slik at det er klart til våren 2022.

Relaterte prosjekter og se alle eiendomsprosjektene

Bærum kommune Eiendom