Friidrettsbane Rud

Eiendom i Bærum kommune har bygget nytt utendørs friidrettsanlegg på Rud som oppfyller krav fra Norges Friidrettsforbund (NFIF) som et nasjonalt friidrettsanlegg, med sekretariatsbygg og tribuneanlegg. Stadion har 400m bane, kastebur, vanngrav og lengdegroper, samt lydanlegg, tidtagersystem og storskjerm og kan benyttes til alle typer nasjonale stevner. Anlegget benyttes av Tyrving og Vivil, men er også åpent for å publikum. Det ble også reetablert en rulleskibane som kan benyttes av publikum, samt utbedring og sammenslåing av arena for cricket og baseball på omkringliggende områder for å skape plass for friidrettsarenaen. Anlegget komplementerer nå Bærum Idrettspark (BIP), med det allerede mangfoldige idrettstilbudet som finnes i parken.

Prosjektet benyttet delt entrepriseform, hvor Kjeldaas AS var grunnentreprenør og ansvarlig for legging av tartandekket, mens Betongarbeid AS bygget sekreteriatsbygget og tribune. Evercom leverte teknisk utstyr og storskjerm. Anleggsarbeidene ble igangsatt mai 2020 og anlegget åpnet sommeren 2022.

Relaterte prosjekter og se alle eiendomsprosjektene

Bærum kommune Eiendom