Rud svømmehall

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Svømmeanlegg
Prosjektfase
Prosjektering
Byggestart
3. kvartal 2019
Innflytning
3. kvartal 2021
BTA
ca. 4 000m2
Kostnadsramme
461 mill.
Kontrahert entreprenør
NCC
Miljøtiltak
Passivhus-standard, BREEAM Very Good og fossilfri byggeplass

Stor ny svømmehall med to bassenger, et treningsbasseng på 50 meter x 25 meter, og et opplæringsbasseng på 12,5 meter x 9,5 meter. Begge bassengene vil få hev- og senkmuligheter, som vil gi god funksjonalitet, og gjør at de kan tilpasses en rekke ulike aktiviteter. Her blir det plass for både lek og læring.

Svømmeanlegget på Rud vil bli et av Norges mest klima- og energivennlige svømmeanlegg, og det blir Norges første BREEAM-sertifiserte badeanlegg. Dette innebærer blant annet 30 prosent lavere energiforbruk sammenlignet med tilsvarende bygg, passivhus-standard og en gjenvinningsgrad på overskuddsmaterialer på over 90 prosent.

Svømmehallen åpnes for publikum sommeren 2021. Bygging pågår og anlegget ferdigstilles for publikum høsten 2021.

Dokumenter

Relaterte prosjekter og se alle eiendomsprosjektene

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner