Rud svømmehall

Rud svømmehall åpner for publikum 16. august 2021. Det moderne og klimaeffektive anlegget er ferdigstilt og overlevert fra entreprenør.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Svømmeanlegg
Prosjektfase
Anlegget er overtatt og er i ett års prøvedrift
Byggestart
Ferdigstilt
Innflytning
3. kvartal 2021
BTA
ca. 6 790m2
Kostnadsramme
461 mill.
Kontrahert entreprenør
NCC
Miljøtiltak
Passivhus-standard, BREEAM Very Good og fossilfri byggeplass

Stor ny svømmehall med to bassenger, et treningsbasseng på 50 meter x 25 meter, og et opplæringsbasseng på 12,5 meter x 9,5 meter. Begge bassengene har hev- og senkemuligheter, som vil gi god funksjonalitet, og gjør at de kan tilpasses en rekke ulike aktiviteter. Her blir det plass for både lek og læring.

Svømmeanlegget på Rud er et av Norges mest klima- og energivennlige svømmeanlegg, og det blir Norges første BREEAM-sertifiserte badeanlegg. Dette innebærer blant annet 30 prosent lavere energiforbruk sammenlignet med tilsvarende bygg, passivhus-standard og en gjenvinningsgrad på overskuddsmaterialer på over 90 prosent.

Dokumenter

Relaterte prosjekter og se alle eiendomsprosjektene

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner