Brynsveien 153

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Omsorgsboliger
Prosjektfase
Gjennomføring
Byggestart
3. kvartal 2018
Innflytning
2. kvartal 2020
BTA
ca. 1 500m2
Kostnadsramme
66,5mill.
Kontrahert entreprenør
Asker Entreprenør
Miljøtiltak
Passivhus – standard & jordvarme

Nye omsorgsboliger i 3 plan, som skal inneholde 12 boenheter og fellesareal for beboerne, samt personalfasiliteter.  Stedet skal fremstå attraktivt både for beboere, besøkende og ansatte.

Ferdigstillelse

  1. N/A Konsept
  2. 3. kvartal 2016 Planlegging
  3. 2. kvartal 2018 Gjennomføring
  4. 2. kvartal 2020 Innflytting
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Besøksadresse:

Brynsveien 153 
1348 Rykkinn

Relevante prosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner