Hvor ligger Berger?

Området ligger på Rykkinn og har Friggs vei i sør og Valkyrieveien i nord.

Hva ønsker kommunen å bygge?

Bærum kommune ønsker å bygge et nytt sykehjem og en ny barnehage på dette området. Bygningene som står der i dag har et stort behov for vedlikehold og vi ønsker samtidig å gi plass til flere barn og flere eldre.

Den nye barnehagen vil ha plass til 150 barn og sykehjemmet vil få 100 - 120 plasser og et aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre.

Digitalt informasjonsmøte

På det digitale informasjonsmøtet 2. november 2022 informerte vi om prosjektet og prosessen videre i planarbeidet.
Her finner du presentasjonen fra møtet. Vi har tatt med en oppsummering av spørsmål og svar.

Miljø og bærekraft

Prosjektet skal bidra til at Bærum kommune gjør bærekraftige og klimakloke investeringer. Dette innebærer blant annet å ombruke bygningselementer, ha en høy grad av sortering, vurdere solceller på tak, sambruke parkeringsplasser, legge godt til rette for sykkel og bevare store trær og vegetasjon.

«På tvers av generasjoner»

Den nære geografiske plasseringen gir muligheter for felles bruksområder. Målet er å skape flere møteplasser og muligheter for aktivitet og sosialt samvær, både ute og inne. Fellesarealer kan brukes både av barnehagen og sykehjemmet.

I tillegg vil vi åpne arealene for innbyggerne. Disse arealene, som vi har kalt «hjerterommet» kan for eksempel være kafé/kantine, rom for fysisk aktivitet, arealer for kulturarrangementer, kurs og lek.

I dag går det en turvei gjennom området. Denne foreslår vi å legge om i forbindelse med den nye bebyggelsen, men den skal bli minst like god som den har vært til nå.

Hvor langt har vi kommet i prosjektet?

Prosjektet har vært gjennom en konseptfase der vi avklarer hva kommunen har behov for og hvor mye det vil koste å bygge. Vi har også startet arbeid med detaljregulering for området. Planen vil bestemme hvor stort og høyt vi kan bygge, hvordan vi ivaretar hensynet til miljø og omgivelser og hva vi svarer på innspill fra naboer, myndigheter og andre.  

Her ser dere den tentative fremdriftsplan: 

Fremdriftsplan nye Berger sykehjem og barnehage
Fremdriftsplan nye Berger sykehjem og barnehage

Spørreundersøkelse om Berger sykehjem og barnehage

Vi har hatt en åpen spørreundersøkelse om Berger sykehjem og barnehage her på nettsiden, der vi har fått innspill på hva folk kan tenke seg å bruke fellesarealene som kan gjøre dette stedet til en fin møteplass for alle.

  Her finner du resultatet fra undersøkelsen.

Stedsanalysen om Berger

Vi har laget en stedsanalyse for Berger. I stedsanalysen forsøker vi å beskrive situasjonen og utgangspunktet for det arbeidet kommunen skal begynne med. Vi ser blant annet på nærmiljøet, mobilitet (eksempel: veier, offentlig kommunikasjon, sykkelveier) og hvordan terrenget på området er. Stedsanalysen tar vi med oss videre i prosjektene. 

Her finner du stedsanalysen.

Kontaktpersoner