Berger sykehjem og barnehage - område på kart

Hvor ligger Berger?

Området ligger på Rykkinn og har Friggs vei i sør og Valkyrieveien i nord.

Hva ønsker kommunen å bygge?

Kommunen ønsker å bygge et nytt sykehjem og en ny barnehage på dette området. Det er behov for at Berger sykehjem kan gi et tilbud til flere eldre og at Berger barnehage har plass til flere barn.

Det går i dag 100 barn i Berger barnehage. Den nye barnehagen vil ha plass til 150 barn. Berger sykehjem og omsorgsboliger rommer i dag omlag 90 plasser og det skal bygges et nytt sykehjem med 150 plasser. Hvordan kan denne nære geografiske plasseringen skape flere og ulike muligheter?

«På tvers av generasjoner»

Bærum kommune ønsker å se disse to prosjektene i sammenheng. Derfor er det satt i gang en utredning for å se på muligheter for sambruk ved at barnehage og sykehjemmet deler noen arealer.

Hvorfor ønsker kommunen å se disse prosjektene i sammenheng?

I dag har barnehagen og sykehjemmet ingen direkte kontakt. Bærum kommune ønsker å se på muligheten for ulike alternativer. Hvordan kan denne nære geografiske plasseringen skape flere og ulike muligheter for felles bruksområder, både for barnehagen og  sykehjemmet? Målet er å skape flere møteplasser og muligheter for aktivitet og sosialt samvær. Når brukere, ansatte og naboer kan dele på flere av arealene gir dette mulighet for flere aktiviteter. Dette skaper merverdi.

Kan de eldre dra nytte av å dele noen funksjoner med barnehagebarna? Kan de dele hage hvor de eldre kan se barna leke? Dette ønsker vi å se nærmere på i konseptfasen for prosjektet.

Hvilke merverdier ønsker vi å skape i dette prosjektet?

I tillegg til å skape et sted på tvers av generasjoner, er det ønskelig å se på muligheten for å tilby noe for alle, inkludert lokalbefolkningen. «Hjerterommet» skal være et felles sted både inne og ute for barnehagen, sykehjemmet og lokalbefolkningen. Her kan det være rom for ulike aktiviteter som for eksempel kafe, kantine, fysisk aktivitet, kunst, kultur og litteratur, parsellhage, sansehage og lek. Kan det nye området bli et samlingssted for nærmiljøet?

Når skjer hva - fremdrift?

Prosjektet er helt i startfasen. Vi kaller dette konseptfase. Nå jobber vi med å identifisere behov, mål og krav for prosjektet.
Planen er at barnehagen og sykehjemmet skal stå klare sommer 2026.

Her ser dere den tentative fremdriftsplan: 

Fremdriftsplan nye Berger sykehjem og barnehage
Fremdriftsplan nye Berger sykehjem og barnehage

Hva kan være med på å skape "Hjerterom"?

Hva kan dette område trenge? Medvirkning vil være en viktig del av dette prosjektet. Vi ønsker i første omgang å kartlegge hvilke behov nærmiljøet har. Derfor vil vi gjerne ha innspill fra dere! Hva er det som mangler på Berger i dag, og hva kan du tenke deg blir en del av det nye prosjektet?
Ønsker du å gi oss innspill? Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på noen få spørsmål:

Her finner du spørreundersøkelsen.

Stedsanalyse om Berger

Det er blitt laget en stedsanalyse for Berger. I stedsanalysen forsøker vi å beskrive situasjonen og utgangspunktet for det arbeidet kommunen skal begynne med. Vi ser blant annet på nærmiljøet, mobilitet (eksempel: veier, offentlig kommunikasjon, sykkelveier) og hvordan terrenget på området er. Stedsanalysen tar vi med oss videre i prosjektene.  

Her finner du stedsanalysen.

Kontaktpersoner