Tokes vei 2

I Tokes vei 2 er det bygget 8 nye omsorgsboliger med tilhørende personalrom. Bygget er prosjektert og utført i henhold til standardkravene i TEK17.

Nøkkeldata

Type bygg
Nybygg
Tiltak
Omsorgsboliger for utviklingshemmede
Prosjektfase
Avsluttet
Byggestart
2. kvartal 2020
Innflytting
3. kvartal 2021
Bruttoareal
1095 m2
Kostnadsramme
60 mill
Totalentreprenør
Corigo AS

Prosjektet inkluderte omlegging av kommunal VA-trase og riving av det gamle bygget som hadde kun plass til tre beboere.