Busoppveien Aktivitetshus Busoppveien Bolighus hovedinngang Busoppveien illustrasjon Busoppveien - Skissebilde Busoppveien skissebilde - tegning perspektiv

Det skal etableres åtte omsorgsboliger for mennesker med psykisk utviklingshemming på eiendommen til Busoppveien 22, som har behov for tilrettelagte og spesialtilpassede løsninger. Bygget er på ett plan med fasiliteter for ansatte

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming.
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
4. kvartal 2021
Innflytting
3. kvartal 2023
Bruttoareal
Bolig: 970 m², Aktivitetshus: 309 m²
Kostnadsramme
110 millioner kroner
Kontrahert entreprenør
Entreprenør er kontrahert, men ikke inngått kontrakt
Miljøtiltak
Ingen, utover TEK 17

Det vektlegges spesielt byggets plassering i terreng. Arkitekturen får bygget til å «gli» inn i terrenget, og det vil bli grønne tak på boligen for å forsterke dette.

Det skal i tillegg etableres et aktivitetssenter der eksisterende låve nå ligger. Denne skal rives og aktivitetssenteret skal etableres på samme sted. Aktivitetssenteret vil få tilnærmet samme utforming som eksisterende låve, men noe nedskalert i forhold til eksisterende.
Det vil bli en flytting av eksisterende trasè for lysløype som plasseres i syd-øst for bygget.

Det skal også rives en gammel hytte tilknyttet eiendommen for etablering av friluftsaktivitet for brukere av området til rekreasjon.
Busoppveien vil også bli utvidet til fra krysset Rykkinnveien til nr. 22 for å ivareta en eventuell trafikkøkning. Det vil bli søkt til Vei og trafikk om å skilte stekningen med parkering forbudt, 30 km/t sone og fartsdumper for å få hastigheten ned.

 

Last ned skissebilder av Busoppveien som Adobe Pdf her

 Illustrasjon boliger og aktivitetshus

Busoppveien illustrasjon

Busoppveien Aktivitetshus

Busoppveien Bolighus hovedinngang

Busoppveien fra opp i veien