Lindelia Lindelia inngang Lindelia Perspektiv 2

Det skal bygges et nytt flott fremtidsrettet bo- og behandlingssenter, med både kafeteria og sansehager til brukernes forlystelse.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Bo- og behandlingsenter og omsorgsboliger
Prosjektfase
Gjennomføring
Byggestart
1. kvartal 2018
Innflytning
3. kvartal 2020
BTA
ca. 13 400m2
Kostnadsramme
537,2 mill.
Kontrahert entreprenør
BACKE Stor – Oslo
Miljøtiltak
Passivhus – standard & fjernvarme

Bo- og behandlingssentret skal romme 131 beboerplasser, bestående av 3 etasjer og underjordisk parkeringskjeller.

På tomten skal det også oppføres ti flotte omsorgsboliger innen psykiatri, samt to treningsboliger som blir energieffektive og moderne. Boligene utformes med to etasjer, i tillegg til kjeller for boder, garderober, vaskerom og tekniske anlegg.

Byggeplass Lindelia Eiendom Bærum kommune

Lindelia - Entreprenørs prosjektside

Ferdigstillelse

  1. 1. kvartal 2015 Konsept
  2. 4. kvartal 2016 Planlegging
  3. 3. kvartal 2017 Gjennomføring
  4. 3. kvartal 2020 Ferdigstilt
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Besøksadresse:

Lindelia 41-51
1346 Gjettum

Relevante prosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner