Gullhaugveien omsorgsboliger

Bærum kommune bygger 12 nye flotte omsorgsboliger, med tilhørende personalfasiliteter og fellesareal, på Gullhaug. Prosjektet gjennomføres etter Best Value metoden.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Omsorgsboliger for utviklingshemmede
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
2. kvartal 2022
Innflytting
4. kvartal 2023
Bruttoareal
1 200 m2

Gullhaugveien omsorgsboliger skal bli 12 gode boliger for mennesker med utviklingshemming. For beboerne blir det valgfritt å leie eller eie boligene. Prosjektet gjennomføres som Bærum kommunes første Best Value prosjekt.

Prosjektmål for denne anskaffelsen er:

  1. Maksimere bokvalitet og hjemlighet som skaper et godt og trygt inne- og utemiljø for beboere, ansatte og naboer.
  2. Minimere drifts- og vedlikeholdskostnader.
  3. Minimere klimagassutslipp fra byggefase og driftsfase.
  4. Utforming av bygg og utomhusarealer som legger til rette for at ansatte kan utføre sitt arbeid på best mulig måte, herunder minimere den fysiske arbeidsbelastningen.

HENT bygger Gullhaugveien omsorgsboliger for Bærum kommune.

Relaterte prosjekter

Bærum kommune Eiendom