Ramstad skole fasade Ramstad skole - Amfi Ramstad skole - bibliotek

Ramstad skole har blitt utvidet fra midlertidig 6-parallell til 8-parallell.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Utvidelse, rehabilitering & ombygging
Tiltak
Ungdomsskole
Prosjektfase
Ferdigstilt
Byggestart
2. kvartal 2015
Innflytning
3. kvartal 2017
BTA
ca. 2 300m2 (utvidelse)
Kostnadsramme
120mill.
Kontrahert entreprenør
Backe Stor - Oslo AS
Miljøtiltak
Passivhus – standard (utvidelse)

Dagens energipark er utvidet slik at den også kan betjene utvidelsen av bygningsmassen. Ny adkomstsituasjon er avstengt for gjennomkjøring over skolegården, og løsningen gir helhetlig forbedret trafikksituasjon for både gående og syklende. Prosjektet stod ferdig til skolestart, august 2017.  

Ferdigstillelse

  1. N/A Konsept
  2. 3. kvartal 2014 Planlegging
  3. 2. kvartal 2015 Gjennomføring
  4. Skolestart 2017 Ferdigstilt
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Relaterte prosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner