Kommunegården

Kommunegården skal totalrehabiliteres for å skape en god møteplass for innbyggere, næringsliv, organisasjoner og kommunen.

NØKKELDATA

Type prosjekt
Kontorbygg
Tiltak
Totalrehabilitering
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
4. kvartal 2020
Innflytting
1. kvartal 2023
BTA
37 200 kvm
Byggherre
Bærum kommunale pensjonskasse (BKP)
Prosjektledelse
Insenti AS
Totalentreprenør bygg
Strøm Gundersen AS
Totalentreprenør riving
Øst-Riv AS
Miljøtiltak
Mål om BREEAM Outstanding /Energiklasse A

Kommunegården ble bygget i 1990. Bygningens innvendige utforming bar preg av å være utdatert. Det var høyt arealbruk per ansatt, høye driftskostnader og høyt energibruk. I tillegg oppfylte ikke lokalene krav om inneklima og arbeidsmiljø.

I Kommunegården har vi behov for lokaler som støtter opp om hensikten ved kommunens virksomhet: å tilby gode og helhetlige tjenester til våre innbyggere. Vi skal jobbe mer på tvers av områdene og vi skal være innovative og endringsdyktige. Samtidig skal vi være klimakloke. Det betyr at vi skal bruke færre kvadratmeter per kontorarbeidsplass og redusere energibruken.

Vi trenger kontorarbeidsplasser som støtter opp om dagens og fremtidens arbeidsform, og som bidrar til at det skal være attraktivt å jobbe i Bærum kommune. Samtidig må vi forberede oss på at omstilling er den nye hverdagen. Vi må derfor ha lokaler som ikke følger kommunens organisasjonskart, men som enkelt kan tilpasses fremtidige endringer i organisasjonen.

Skisser til den nye kommunegården

Kommunegården illustrasjon front Kommunegården fra broen Kommunegården fra Kulturhuset Kommunegården fra E18 Kommunegården fra statue ved Byparken

Kommunegården skal i fremtiden være:

 • Klimaklok, digital og fleksibel
 • En arena for samskaping og innovasjon mellom kommunen, innbyggere og næringsliv
 • Et bygg og en aktivitetsbasert arbeidsform som bidrar til god intern samhandling – Ett Bærum
 • Effektiv og ha optimalisert arealbruk med miljøriktige og funksjonelle løsninger
 • Et åpent og tilgjengelig bygg som er tilrettelagt for gode møter med innbyggere og god byutvikling i Sandvika

Vi skal skape:

 • Et attraktivt arbeidsmiljø i attraktive omgivelser
 • Opplevelsen av en tilgjengelig kommune som møter innbyggerne på en god måte
 • Økt samhandling internt og eksternt
 • En effektiv og klimaklok arbeidshverdag
 • En mer samordnet, kompetent og innovativ kommuneorganisasjon
 • Et bygg som stimulerer til mobilisering av bærumssamfunnet
 • Digital og effektiv eiendomsdrift
 • Ett bygg og en utforming som viser seg tilpasningsdyktig over tid

 

Fremdrift

 1. 1. kvartal 2020 Politisk behandling av reguleringssak
 2. 2.-4. kvartal 2020 Riving + planlegging Oppdaterte nyheter om rivingen her
 3. 4. kvartal 2020 Oppstart byggearbeider, oppstart pæling, betong- og metallarbeider.
 4. 1. kvartal 2021 Oppstart arbeid med fasader.
 5. 2. kvartal 2021 Oppstart innvendige arbeider.
 6. 3. og 4. kvartal 2021 Fortsettelse utvendige og innvendige arbeider.
 7. 1. kvartal 2022 Ferdigstille fasade og tett bygg, oppstart utenomhusarbeider
 8. 2. kvartal 2022 Fortsettelse innvendig arbeider
 9. 3. kvartal 2022 Sluttfase
 10. 4. kvartal 2022 Overtagelse
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Mer informasjon om byggingen

Kontaktpersoner