Når den nye kommunegården står ferdig skal vi samle mange ulike tjenester under samme tak. Nytt er at mange av helse- og velferdstjenestene skal inn i det nye bygget, og det vil derfor i mye større grad enn før bli et bygg der vi tar imot kommunens innbyggere.

Disse velferdstjenestene med publikumsmottak skal inn i det nye bygget:

 • Folkehelsekontoret
 • Ergo-fysio (voksne og barn)
 • Bærum helse og friskliv 
 • Boligbistand
 • Rådgivning, psykisk helse og rus,
 • Oppfølgingstjenesten, psykisk helse og rus
 • Barnevernet
 • Helsestasjonen for ungdom
 • Psykisk helsetjeneste for barn og unge med familier

I tillegg skal alle tjenestene som nå holder til i Eyvind Lyches vei 10 flytte inn i den nye kommunegården.

Blant disse har følgende tjenester mottak for publikum:

 • Veiledningstorget
 • Kundesenter for byggesak
 • Tildelingskontoret