Her vil du finne små og store nyheter om byggeprosjektet.

15. september: Ferdigstillelse og ryddearbeid

Hoveddelen av arbeidet er nå ferdigstilt, og det er kun restarbeider som gjenstår. 

Dette gjelder noe arbeid med betong inne i Sentralhallen, utvendig på fasaden mot elven og noe på fasaden mot E18.

Arbeidet med betong vil medføre noe støy, men vi forsøker å minimere støyen fra Sentralhallen ved å bruke maskiner som "tygger" betongen istedenfor å pigge den. Det vil fortsatt bli noe pigging, men hvovedsaklig blir betongen tygget. 

Fremover vil det også foregå opprydningsarbeid innvendig og utvendig. Aktiviteten vil medføre kjøring av maskiner. 

Nattarbeid og stengt avkjøringsrampe fra E18 11.-14. september

Fra fredag 11. september kl. 19.00 til mandag 14. september kl. 06.00 vil avkjøringsrampen fra E18 mot Sandvika sentrum bli stengt. Det vil bli skiltet omkjøring via Bjørnegårdtunnelen og tilbake. Rundkjøringen mot Sandvika og storsenteret vil holdes åpen, det samme gjelder for de andre av-/påkjøringsrampene.

Det vil være døgnkontinuelig rivearbeid på fasaden ut mot avkjøringsrampen. Arbeidet vil kunne medføre støy fra anleggsmaskiner hele døgnet. Vi beklager ulempene dette medfører, men på grunn av stenging av E18-avkjøringen, må arbeidene foregå på tider med lite trafikk og i en komprimert tidsperiode. 

1. september 2020: Riving av seilet og arbeid med fasader mot elven

I perioden fremover vil det bli arbeidet med å ta ned stål- og betongkonstruksjonene i seilet, samt de innvendige gangbroene i Sentralhallen. Dette arbeidet vil etter planen starte i løpet av uken. 

I tillegg starter arbeidet med å rive de buede fasadene i hjørnene på hver side av fasaden mot elven. (Buen mot E18 og mellom Arnold Haukelands plass og elven.) Det vil også bli noe pigging i betong på fasaden mot elven. Både fjerning av fasadestein og pigging av betong kan generere støy og støy. Øst-Riv har satt i gang en rekke tiltak for å redusere støv, og holder det støyende arbeidet innen bestemte tider.

Arbeidet beskrevet over vil starte nå og vil vare i 2-3 uker. 

 

25. august 2020: Samme fremdrift og riving av seilet

Fremdriften i rivingen vil i stor grad være som tidligere:

Arbeidet med å rive fasadene og betongkonstruksjonene på taket fortsetter. Dette arbeidet vil foregå i 3-4 uker til. 

Arbeidet med å rive den gule byggkonstruksjonen mot Arnold Haukelands plass fortsetter.  Deretter fortsetter arbeidet bortover til fasaden mot elven. 

I uke 34 vil det bli fraktet en kran ned mot elven, for å begynne arbeidet med å rive disse fasadene. 

I tillegg er arbeidene med å rive seilet over Sentralhallen i gang.

Det vil fortsatt foregå pigging og skjæring i stål, som genererer noe støy. Riveentreprenøren legger stor vekt på å holde seg innenfor oppgitt arbeidstid, og avslutter til klokken 17.00.

18. august 2020: Reduserer støvplager med tiltak

Vi har blitt gjort oppmerksomme på at det er mye støv fra rivearbeidene som legger seg på balkonger, vinduer og fasader på byggene rundt kommunegården.

For å redusere dette vil vi sette opp flere vanntåkekanoner som reduserer støv og vi vanner betongkonstruksjonene som rives før de transporteres i våt tilstand. Duken som fanger opp støv har vært fjernet av brannsikkerhetsmessige årsaker da skjæring i stål kan utgjøre en brannfare. Denne kommer nå på plass igjen.

 

Fremdriften i rivingen vil i stor grad være som tidligere:

Arbeidet med å rive fasadene og betongkonstruksjonene på taket fortsetter. Dette arbeidet vil foregå i 3-4 uker til. 

Arbeidet med å rive den gule byggkonstruksjonen mot Arnold Haukelands plass fortsetter.  Deretter fortsetter arbeidet bortover til fasaden mot elven. 

I uke 34 vil det bli fraktet en kran ned mot elven, for å begynne arbeidet med å rive disse fasadene. 

11. august 2020: Fortsetter med fasadearbeid

I ukene fremover fortsetter arbeidet med å rive fasadene og betongkonstruksjonene på taket. Dette arbeidet vil foregå i 4-5 uker til. 

Arbeidet med å rive den gule byggkonstruksjonen mot Arnold Haukelands plass vil pågå i 1-2 uker til. Deretter fortsetter arbeidet bortover til fasaden mot elven. 

I uke 34 vil det bli fraktet en kran ned mot elven, for å begynne arbeidet med å rive disse fasadene. 

4. august 2020: Fasader langs E18, betongkonstruksjoner på tak og demontering av "Brunosten"

I sommerukene har store deler av fasaden mot E18 blitt revet. Øst-Riv har også begynt å demontere betongkonstruksjonene på taket. Arbeidet med betongkontsruksjonene vil fortsette i ca. 5 uker fremover.  

I løpet av en uke vil arbeidet med å rive fasaden i den såkalte "Brunosten" - gangbroen som går  mellom Arnold Haukelands plass  og borggården inn mot den gamle kantinen - rives. Dette arbeidet vil medføre en lavere støybelastning enn det som har vært med øvrige fasader mot Arnold Haukelands plass, fordi denne er bygget i andre og lettere materialer. 

7. juli 2020 Aktivitet i fellesferien

Det vil bli noe redusert aktivitet i fellesferien, uke 29, 30 og 31. Det vil bli mest arbeid innendørs, men det vil også være noe arbeid på fasaden, hovedsaklig i borggården (inn mot den tidligere kantinen). Det vil også forekomme leveranser og utfrakt av materialer utendørs.

Det vil også bli oppstart av demontering av vinduer på fasaden mot E18. Når vinduer og fasader fjernes her, vil det bli noe økt støy fra E18 da Kommunegården ikke lenger vil skjerme for støy fra veien.

 

25. juni 2020: Noe redusert riveaktivitet i fellesferien

I fellesferien, uke 29, 30 og 31, vil det blir noe redusert aktivitet i rivingen. Det vil fortsatt bli jobbet, men hovedsaklig innvendig. 

25. juni 2020: Riving av fasader vis a vis Fellini i uke 27 og 28

I uke 27 og 28 vil det blir gjennomført riving av fasadene ut mot Arnold Haukelands plass, vis a vis Fellini. Dette kan medføre en del støy, og vi beklager dette. 

12. juni 2020: Oppstart riving av fasader

I uke 25 starter rivingen av fasadene på Kommunegården. Dette vil kunne medføre noe ekstra støy og støv. Vi beklager ulempene det medfører for naboene. Les mer om oppstart av rivingen her.

25. mai 2020: Kontrakt for bygging signert

25. mai signerte Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) kontrakt med entreprenøren Strøm Gundersen om rehabiliteringen av Kommunegården i Sandvika.  

6. mai 2020: Støy fra containere

Vi har fått informasjon om at det er mye støy fra piping i containerhjulene som benyttes i rivingen. Dette beklager vi! For å redusere støyen har Øst-Riv gjort følgende tiltak:

  • smurt opp de containerne som har smørenippel på metallhjulene
  • bedt transportørene om å benytte flest mulig av de containerne som har smørenippeler for vårt prosjekt