Her finner du informasjon om fremdriften og både små og store ting som skjer i byggeprosjektet.

Generell informasjon

  • Arbeidstid på byggeplassen er hverdager kl. 7.00-19.00, lørdager kl. 8.00-16.00. 
  • Ingen arbeid på søndager og helligdager. 
  • Ved spesielle tilfeller som kan medføre ulemper for naboer blir det sendt ut varsel. 
  • Det er satt opp en informasjonstavle nær Rådhusbroen, hvor du finner generell informasjon om prosjektet. Her henges det også opp informasjon når det er noe spesielt som skjer. 
  • Det er satt opp støymålere slik at vi kan følge med på støynivået fra byggeplassen. 

25. november 2022: Arbeid utenfor bygget og oppdateringer

Det foregår utomhusarbeider og oppgradering av vei, fortau og plassen foran Kommunegården.
Etter planen skal disse arbeidene ferdigstilles til 20. desember. 

26. september 2022: Veien foran Kommunegården er sperret

I forbindelse med arbeidene på utsiden av Kommunegården er veien sperret. Sperringen vil i første omgang stå ut året.

26. januar 2022: Fasaden gjøres ferdig

Godt nyttår til alle!
Arbeidene på kommunegården er i full gang igjen. Bygget tar form og vi holder på med å komplettere fasadene.

De innvendige arbeidene er også i full gang. De mest støyende arbeidene er bak oss og utover året vil bygget bli mer og mer komplett.
Utomhusarbeidene skal etter planen starte opp i overgangen fra 1. til 2. kvartal.

Uke 50 Demontering av tårnkranen

I uke 50 planlegges det å demontere tårnkranen. Det er sendt ut informasjon på mail om dette til de som blir berørt.

Uke 42 Stillas og graving for ny trafo

Arbeidene på kommunegården går sin vante gang. Det er kommet opp stillaset rundt delen av bygget mot Oslo for komplettering av fasadene. I tillegg har vi begynt å kle inn teknisk rom på taket på bygget mot Drammen med plater. Denne uka starter også graving for ny trafo sørøst for bygget. Avkjøringsrampen fra E18 forblir stengt til høsten 2022.

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon, ta kontakt på e-post

kommunegarden@stromgundersen.no

25. juni 2021

Vi er i gang med arbeider innvendige samt med fasade og tekniske rom på tak.

2. mai: Fresing av gulvene

Denne uken begynner vi med fresing av gulvene.

20. april: fresing er utsatt

Fresingen av eksisterende betonggulv satt noe på vent. Vi kan dessverre ikke si noe om når vi får satt i gang med dette, men det vil vi komme tilbake til så fort vi vet noe mer.

22. mars: Byggearbeidene er godt i gang

Nå begynner det å bli mer og mer aktivitet på Kommunegården og byggearbeidene er godt i gang.
Det er reist et stillas rundt bygget mot Drammen for de fortsettende arbeidene på fasaden. Etter hvert vil også de innvendige arbeidene starte opp.

I den forbindelse er vi nødt til å frese opp store deler av eksisterende betonggulv. Det kan medføre noe støy.
Disse arbeidene starter opp uke 12 og vil vare i 3-4 mnd. fremover.

Arbeidene vil foregå innenfor de arbeidstidene som tidligere er gitt.

For mer informasjon, ta eventuelt kontakt på e-post
kommunegarden@stromgundersen.no

 

 

15. januar: ett felt på avkjøringsrampe E18 stenges

Nå starter byggearbeidene ved Kommunegården opp for fullt igjen. Det vil være en fortsettelse av arbeidene som pågikk før jul, samtidig som gravearbeider, betongarbeider og fasadearbeider starter opp i løpet av første kvartal 2021.

I forbindelse med gravearbeidene vil ett felt på avkjøringsrampen fra E18 mot Sandvika sentrum sperres i perioder. Denne sperringen kommer opp uke i 3, og vil i utgangspunktet stå i cirka tre måneder.

Det vil også bli satt opp stillas rundt bygget, som vil bli stående over en lengre periode.

For mer informasjon, ta eventuelt kontakt på e-post kommunegarden@stromgundersen.no.

16. desember 2020: julefreden senker seg på byggeplassen

Siste arbeidsdag på byggeplassen før jul er 23. desember. Så blir det juleferie. Arbeidene starter opp igjen mandag 4. januar.

Strøm Gundersen AS ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

25. november: montering av kran

I uke 49 skal det monteres en stor tårnkran på byggeplassen. Dette vil medføre at det kommer noen større leveranser. Arbeidene starter mandag 30. november, og vil foregå innenfor arbeidstid på byggeplassen hverdager kl. 7.00-19.00 (lørdager kl. 8.00-16.00). 

13. november - naboinformasjon

Strøm Gundersen AS har i dag sendt ut informasjon om byggeprosjektet med generell informasjon, litt om det som skjer i 4. kvartal, grov fremdriftsplan og kontaktinformasjon. Informasjonen er sent ut til omkringliggende sameier og næringsliv. 

Her kan du lese naboinformasjonen som er sendt ut (pdf).

15. september: Ferdigstillelse og ryddearbeid

Hoveddelen av arbeidet er nå ferdigstilt, og det er kun restarbeider som gjenstår. 

Dette gjelder noe arbeid med betong inne i Sentralhallen, utvendig på fasaden mot elven og noe på fasaden mot E18.

Arbeidet med betong vil medføre noe støy, men vi forsøker å minimere støyen fra Sentralhallen ved å bruke maskiner som "tygger" betongen istedenfor å pigge den. Det vil fortsatt bli noe pigging, men hovedsakelig blir betongen tygget. 

Fremover vil det også foregå opprydningsarbeid innvendig og utvendig. Aktiviteten vil medføre kjøring av maskiner. 

25. mai 2020: Kontrakt for bygging signert

25. mai signerte Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) kontrakt med entreprenøren Strøm Gundersen om rehabiliteringen av Kommunegården i Sandvika.