Ny kommunegård - Rom for å møtes, skape, tenke og dele

Kommunegården i Sandvika blir en sentral møteplass mellom innbyggere og kommunen.

To store atrier med glasstak, gangbroer som løper gjennom atriene, mingleområder og farger. Den nye kommunegården blir Bærums største administrasjonsbygg, med 1 300 arbeidsplasser og rom for mange ulike aktiviteter. Her vil innbyggere, frivillighet, næringsliv, organisasjoner og kommunen møtes.  

Tett på Bærumssamfunnet 

– Vi ønsker at kommunegården skal bidra til at vi er åpne, transparente og tett på Bærumssamfunnet, sier Bente Rudrud Herdlevær, kommunaldirektør for organisasjon, styring og utvikling. 

Fra hovedinngangen kommer man inn i sentralhallen med velkomstskranke, selvbetjenings- og kaféområde. I første etasje lages også et bygulv med Innbyggertorget og Velferdstorget. I tillegg bygges flere formelle og uformelle møteplasser og arenaer for aktiviteter og arrangementer på dag- og kveldstid. 

– Her vil vi skape gode rammer for å ta imot, mobilisere og samhandle. Vi vil derfor også involvere innbyggere og frivilligheten for å se på muligheter, sier Rudrud Herdlevær.  

Her vil vi skape gode rammer for å ta imot, mobilisere og samhandle.

Sentrum for «Ett Bærum»  

Rom for samhandling, møteplasser og få fysiske skiller er viktig når kommunegården rehabiliteres.   

– Bærum står overfor store utfordringer de neste årene, både når det gjelder klima og miljø, en aldrende befolkning, teknologiskifte og urbanisering. Innovasjonskraft og samhandlingsevne blir enda viktigere, i tillegg til sterkere involvering og mobilisering av innbyggere. Denne utviklingen skal kommunegården støtte, sier Herdlevær.  

Bruker gjenbrukte møbler  

Fleksibilitet er et annet viktig stikkord. Det er lagt stor vekt på at lokalene skal kunne brukes på flere måter, også hvis behovene skulle endre seg i fremtiden.  

– Kommunegården skal være klimaklok og det er strenge krav til energibruk, vannforbruk, transport, materialer og avfallsløsninger. Selve rehabiliteringsprosjektet drives som fossilfri byggeplass, sier prosjektleder Kjersti Lysne Sanden.  

– Opp mot 90 prosent av møblene skal være gjenbruksmøbler. Vi har kartlagt alle møblene vi har i dag og vil gjenbruke rundt halvparten. Resten vil vi kjøpe brukt, sier Lysne Sanden.   

Bilde av den nye kommunegården
To store atrier med glasstak og gangbroer som løper gjennom atriene. Den nye kommunegården blir Bærums største administrasjonsbygg, og her skal innbyggere, frivillighet, næringsliv, organisasjoner og kommunen møtes.