Kommunegården skal totalrehabiliteres for å skape en god møteplass for innbyggere, næringsliv, organisasjoner og kommunen.

Kommunegården ble bygget i 1990. Bygningens innvendige utforming bar preg av å være utdatert. Det var høyt arealbruk per ansatt, høye driftskostnader og høyt energibruk. I tillegg oppfylte ikke lokalene krav om inneklima og arbeidsmiljø.

I Kommunegården har vi behov for lokaler som støtter opp om hensikten ved kommunens virksomhet: å tilby gode og helhetlige tjenester til våre innbyggere. Vi skal jobbe mer på tvers av områdene og vi skal være innovative og endringsdyktige. Samtidig skal vi være klimakloke. Det betyr at vi skal bruke færre kvadratmeter per kontorarbeidsplass og redusere energibruken.

Vi trenger kontorarbeidsplasser som støtter opp om dagens og fremtidens arbeidsform, og som bidrar til at det skal være attraktivt å jobbe i Bærum kommune. Samtidig må vi forberede oss på at omstilling er den nye hverdagen. Vi må derfor ha lokaler som ikke følger kommunens organisasjonskart, men som enkelt kan tilpasses fremtidige endringer i organisasjonen.

Kommunegården skal i fremtiden være:

 • Klimaklok, digital og fleksibel
 • En arena for samskaping og innovasjon mellom kommunen, innbyggere og næringsliv
 • Et bygg og en aktivitetsbasert arbeidsform som bidrar til god intern samhandling – Ett Bærum
 • Effektiv og ha optimalisert arealbruk med miljøriktige og funksjonelle løsninger
 • Et åpent og tilgjengelig bygg som er tilrettelagt for gode møter med innbyggere og god byutvikling i Sandvika

Vi skal skape:

 • Et attraktivt arbeidsmiljø i attraktive omgivelser
 • Opplevelsen av en tilgjengelig kommune som møter innbyggerne på en god måte
 • Økt samhandling internt og eksternt
 • En effektiv og klimaklok arbeidshverdag
 • En mer samordnet, kompetent og innovativ kommuneorganisasjon
 • Et bygg som stimulerer til mobilisering av bærumssamfunnet
 • Digital og effektiv eiendomsdrift
 • Ett bygg og en utforming som viser seg tilpasningsdyktig over tid