Eiksveien omsorgsboliger

Bærum kommune bygger 12 nye flotte omsorgsboliger, med tilhørende personalfasiliteter og fellesareal, på Østerås. Prosjektet skal være et FutureBuilt-prosjekt og er en del av kommunens Klimastrategi 2030. Prosjektet overtas i august 2021

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Omsorgsboliger for utviklingshemmede
Prosjektfase
Gjennomføring
Byggestart
2. kvartal 2020
Innflytting
3. kvartal 2021
Bruttoareal
1 400 m2
Kostnadsramme
83,3 mill
Kontrahert entreprenør
Byggfokus AS, Miljøtiltak, BREEAM Excellent

​Eiksveien 116 skal være et FutureBuilt forbildeprosjekt og ha klimavennlige og fremtidsrettede løsninger. Materialene i bygget skal ha lavt karbonavtrykk, og det skal benyttes massivtre som hovedmateriale. Bygget skal benytte velferdsteknologi tilpasset brukerne, som forenkler hverdagen med fjernstyring og automatisering av utstyr og anlegg.

Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres for klassifisering Excellent med sertifisering etter «Design- og prosjekteringsfase» og «Etter oppføring» iht. BREEAM-NOR manual 2016. Prosjektet har fått tildelt midler fra Miljødirektoratet for klimasatsning i kommunen.

Relevante prosjekter