Bærum byggebank

Bærum kommune eiendom er i gang med å etablere et ombrukslager for å gjøre overskuddsmaterialer, brukte materialer og inventar tilgjengelig for nye byggeprosjekter i kommunen.

Eiendomsbransjen står for 40 prosent av verdens avfall, -energibruk og klimagassutslipp. Ombruk av byggevarer er et viktig grep for å gjøre byggebransjen mer bærekraftig.

Bærum byggebank er et pilotprosjekt for å minimere avfall og øke ombruk i Bærum. Prosjektet skal sikre logistikkhåndteringen i en ombruksprosess, og gjøre ombruksmaterialer tilgjengelig for nye byggeprosjekter. Det betyr i praksis å kartlegge hva som kan brukes om igjen i bygg som skal rehabiliteres eller rives, og sørge for at det blir tatt ned og tatt i bruk på en ansvarlig måte.

Skal gjøre det attraktivt å velge brukt

Et nytt digitalt kartleggingssystem skal gjøre ombruk tilgjengelig på tvers av ulike kommunale sektorer, og gjøre det enkelt og attraktivt å velge eksisterende og brukte materialer, i stedet for å kjøpe nytt. Sammen med det digitale kartleggingssystemet er det planlagt et ombrukslager til intern bruk i kommunen, til mellomlagring, reparasjon og vedlikehold. 

Bærum kommune eiendom har satt sammen et ombruksteam med ansvar for prosjektet. Teamet består av en ombrukskoordinator, en prosjektleder for ombruk og en rådgiver og Phd-student som skal forske på og skrive om prosjektet. Sammen skal de sørge for å sette ombruk sentralt på agendaen i Bærum kommune. 

Etter planen skal ombrukslageret stå ferdig i juni 2024. Frem til det vil containere på Griniveien 405 være midlertidig lagringsstasjon for byggevarer som kan brukes om igjen.

I dag jobber ombruksteamet blant annet med:

  • Et egnet verktøy for å håndtere ombruksmaterialer og inventar, med kjøp, salg, logistikk og kontroll av varer tilknyttet lageret
  • Tilrettelegge for å bruke digitale verktøy til lagring, salg og informasjonsdeling i en ombruksprosess
  • Igangsette drift av lager med uthenting og levering av materialer og produkter til og fra prosjekter, lokasjoner og tjenester
  • Samkjøring mot ulike prosjekter
  • Sette standarder for ombruk i Bærum kommune
  • Løpende ombruk av møbler og annet inventar som er lagret på andre lokasjoner og samlokalisering av disse når det nye ombrukslageret er på plass

Tenk brukt før alle nye innkjøp

For at Bærum skal bli en foregangskommune innen sirkulær økonomi (vedtatt 23. juni 2021), er det avgjørende å sørge for å bruke de ressursene vi allerede har så godt og lenge som mulig. Vi ønsker at aktører både internt og eksternt i kommunen skal stille seg spørsmålene: 

  • Kan det brukes om igjen? 
  • Kan det skaffes brukt i stedet for nytt?
  • Har vi tilgang til noe med samme type bruk fra før?
  • Er det mulig å leie? 

Bli kjent med ombruksteamet!

Josefine Smith Brekke, prosjektleder ombruk. Josefine leder det tversektorielle prosjektet til Bærum kommune, som går ut på å tilrettelegge for et fysisk og digitalt system for ombruk.

Vilde Vår Høydahl, ombrukskoordinator. Vilde er vår interne ombruksressurs i ulike bygge-, rehabilitering- og vedlikeholdsprosjekter. Hun bidrar med faglig støtte, og koordinerer ombruk mellom kommunale prosjekter og Bærum byggebank.

Thea Mork Kummen (Ph.d-student) undersøker sirkulær økonomi i kommunal og offentlig sektor. Thea henter blant annet inn kunnskap til Bærum kommune og byggebanken.

Kontaktpersoner