Lønnås sykehjem

Hva skal vi gjøre?

Kommunen skal rehabilitere Lønnås helsehus og rehabilitering (tidligere Lønnås sykehjem). Planlagt ferdigstillelse og innflytting før julen 2024.

Prosjektet skal oppgradere hele det elektriske anlegget, installere nytt sprinkleranlegg og nytt sanitæranlegg i beboerrom, samt oppgradere varmeanlegg og installasjon av kjølebatteri med tilhørende nytt kjøleteknisk rom. Det jobbes parallelt med et varmepumpeprosjekt med energibrønner for energibesparelser i drift. Som et ledd i dette skal det etableres energibrønnpark under parkeringsplassen.

Som ett innovativt tiltak er hele bygget 3D-skannet i planleggingsfasen for bedre utgangspunkt for prosjektering av nye installasjoner.

Støy ved boring

Hvor skal det oppgraderes?

Beboerrom skal oppgraderes og gjøres bedre tilgjengelige for brukere og medarbeidere. Innvendig kledning i gamle baderom skal rives og bygges opp på nytt. Det blir støpt nytt gulv med fall med terskelfri overganger og nye veggoverflater i våtromspanel og himling. Det skal også legges nytt gulvbelegg i beboerrom og noen kontorer, og vegger skal sparkles og males.

Alle beboerrom skal få nye dører, og alle vinduer og dører i byggets klimaskall skal byttes. Det skal også monteres nye dører, legges nytt belegg og gjøres andre bygningsmessige arbeider forskjellige steder i bygget.

Gammelt bassengrom skal gjøres om til treningsrom, og det skal byttes fasadeglass på alufasade og tak ved inngangsparti og vinterhage.

Utvendig skal det byttes noen fasadeplater, de øvrige skal males. Det skal bygges et nytt rom for luftinntak.

Hva skjer når?

Det første som er gjort i planleggingsfasen er å kartlegge bygget og termografere og 3D-skanne bygget for videre prosjektering. Som en del av dette er himlinger demontert.

BP3-saken for gjennomføring fremlegges for politiske utvalg høsten 2023 og det forventes avklaring om gjennomføring i november.

Boring for energibrønner skjer i juni-juli 2023. Da blir parkeringsplassen utilgjengelig for barnehagen og naboer i området. Når arbeidene med boring er ferdigstilt vil en del av parkeringsplassen benyttes som riggområde for totalentreprenør.

Noen rivningsarbeider inne i bygget er utført og resten gjøres imens detaljprosjektering pågår i desember. Til våren 2024 vil det monteres opp stillas for vindusutskifting og fasadearbeider rundt bygget.

Innvendig skiftes ut tekniske installasjoner gjennom våren/sommeren 2023-2024. Før årsskiftet 2024-25 gjennomføres ferdigstilling av arbeider med komplettering testing og innregulering. Planlagt delovertakelse bygg er oktober 2024. Innflytting vil da kunne skje før årsskiftet. Delovertakelse tekniske anlegg etter ett års prøvedrift er november 2025.

Hvorfor gjør vi dette?

Lønnås helsehus og rehabilitering er opprinnelig et sykehjem fra 1990 med 66 beboerrom. Fellesarealene og kafé i 1. etasje samt avdelingskjøkkener ble pusset opp i 2018. Beboerrommene med bad, samt flere andre bygningsdeler, er derimot i dårlig forfatning og trenger oppgradering.

Målsetningen er å gjøre nødvendige tiltak for å nullstille bygget for minst 30 års videre drift, få lavere driftsutgifter, samt gjøre forbedringer på beboerbad så beboere bedre kan klare oppgaver selv.

Hvem er ansvarlige for prosjektet?

  • Prosjektet gjennomføres av Eiendom Byggherre rehab-avdeling
  • Prosjekteier: Niels Halvor Riddervold
  • Prosjektleder: Jesper Fog Hansen

Forvalter:

Nina Leonardsen

Organisasjon:

Aldring og mestring v. Jack Eklund og Tonje Ullhaug
Tjenesteleder tjenestested: Kristin Burmo