Lønnås sykehjem

Hva skal vi gjøre?

Kommunen skal rehabilitere Lønnås helsehus og rehabilitering (tidligere Lønnås sykehjem) i Fredheimlia 44. Planlagt ferdigstillelse og innflytting primo februar 2025. Det er besluttet at prosjektet også skal inkludere rehabilitering av omsorgsboliger i Fredheimlia 46.

Prosjektet skal oppgradere hele det elektriske anlegget, installere nytt sprinkleranlegg i hele bygget og nytt sanitæranlegg i beboerrom. Varmeanlegget skal oppgraderes med ny bergvarmepumpe og det skal installeres kjølebatteri med tilhørende nytt kjøleteknisk rom for å kunne kjøle luft til beboere på sommerstid. Varmepumpe med energibrønner skal gi energibesparelser i drift. Som et ledd i dette er det etablert brønnpark for bergvarme under parkeringsplassen.

Som ett innovativt tiltak er hele bygget 3D-skannet i planleggingsfasen for bedre utgangspunkt for prosjektering av nye installasjoner.

Hvor skal det oppgraderes?

Beboerrom skal oppgraderes og gjøres bedre tilgjengelige for brukere og medarbeidere. Innvendig kledning i gamle baderom skal rives og bygges opp på nytt. Det blir støpt nytt gulv med fall med terskelfri overganger og nye veggoverflater i våtromspanel og himling. Det skal også legges nytt gulvbelegg i beboerrom og noen kontorer, og vegger skal sparkles og males.

Alle beboerrom skal få nye dører, og alle vinduer og dører i byggets klimaskall skal byttes. Det skal også monteres nye dører, legges nytt belegg og gjøres andre bygningsmessige arbeider forskjellige steder i bygget.

Gammelt bassengrom skal gjøres om til treningsrom, og det skal byttes fasadeglass på alufasade og tak ved inngangsparti og vinterhage.

Utvendig skal det byttes noen fasadeplater, de øvrige skal males. Det skal bygges et nytt rom for luftinntak.

Hva skjer når?

Brønnpark er utført i sommeren 2023 og tilleggsisolering av etasjeskille mot kalde loft er også ferdigstilt.

Gjennomføring av rehabilitering av det øvrige ble besluttet av formannskapet 15. november 2023.

Det er signert avtale med HAB Construction AS om gjennomføringen og detaljprosjekteringen er påbegynt og kommer til å pågå vintereren 2023/24. Det vil bli aktivitet i bygget med prosjektering og noen bygningsmessige arbeider. Deler av parkeringsplassen vil bli utilgjengelig for barnehagen og naboer i området når denne skal benyttes som riggområde for totalentreprenør. Det vil ikke komme opp brakkerigg før tidligst i mars måned fordi entreprenør bruker deler av bygget i starten. Nettsiden oppdateres med informasjon om forholdene, løpende.

Noen rivningsarbeider inne i bygget er utført og resten gjøres imens detaljprosjektering pågår. Til våren/sommeren 2024 vil det monteres opp stillas for vindusutskifting og fasadearbeider rundt bygget.

Innvendig skiftes ut tekniske installasjoner gjennom sommeren 2024. Før årsskiftet 2024-25 gjennomføres ferdigstilling av arbeider med komplettering testing og innregulering. Planlagt delovertakelse bygg er januar 2025. Innflytting vil da kunne skje i februar 2025. Delovertakelse tekniske anlegg etter ett års prøvedrift.

Hvorfor gjør vi dette?

Lønnås helsehus og rehabilitering er opprinnelig et sykehjem fra 1990 med 66 beboerrom. Fellesarealene og kafé i 1. etasje samt avdelingskjøkkener ble pusset opp i 2018. Beboerrommene med bad, samt flere andre bygningsdeler, er derimot i dårlig forfatning og trenger oppgradering. Omsorgsboligene er ett tilbygg med samme tekniske standard og har derfor samme behov for vedlikehold.

Målsetningen er å gjøre nødvendige tiltak for å nullstille bygget for minst 30 års videre drift, få lavere driftsutgifter, samt gjøre forbedringer på beboerbad så beboere bedre kan klare oppgaver selv.

Hvem er ansvarlige for prosjektet?

  • Prosjektet gjennomføres av Eiendom Byggherre rehab-avdeling
  • Prosjekteier: Niels Halvor Riddervold
  • Prosjektleder: Jesper Fog Hansen

Forvalter:

Nina Leonardsen

Organisasjon:

Aldring og mestring v. Jack Eklund og Tonje Ullhaug
Tjenesteleder tjenestested: Kristin Burmo