Brannbiler foran Kommunegården

Asker og Bærum brannvesen er et interkommunalt foretak for de to kommunene. Samfunnsoppdrag å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få på liv, helse, miljø og materielle verdier.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Byggeprosjekt
Beliggenhet
Olav Ingstads vei (eiendom 80/1), Griniveien (eiendom 21/1061), John Strandruds vei (eiendom 41/983)
Tiltak
Nye brannstasjoner
Prosjektfase
konseptfase
Byggestart
ikke satt
Ferdigstilt
ikke satt
Innflytning
2028, 2030, 2032
BTA
forestående
Kostnadsramme
forestående
Kontrahert rådgivere
ikke kontrahert
Kontrahert entreprenør
ikke kontrahert
Miljøtiltak
areal og energioptimalisering, utforske potensiale for elektrifisering, alternativsvurderinger knyttet til klimagassutslipp
Innovasjon
metodeutvikling brukerinvolvering og bruke av referanseprosjekt for løsning og prosess.

 Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) har tre brannstasjoner i Bærum; Bekkestua, Gjettum og Fornebu. Fornebu brannstasjon bemanner brannbåten med bryggeanlegg ved Sjøflyhavna. I Asker er det brannstasjoner i Asker sentrum, Røyken og Tofte. Stasjonen i Asker er hovedstasjon med hoveddelen av kontorplassene.

Det har lenge vært et tema at det er oppgraderingsbehov ved dagens stasjoner i Bærum. Alle er mer enn 50 år gamle. Utredningsarbeid har dokumentert betydelige behov knyttet til bygningsmessige mangler, funksjonelle svakheter og kapasitetsutfordringer i dagens stasjoner og staket ut en kurs for etablering av nye stasjoner på utpekte tomter på Rud, ved Griniveien og på Fornebu. Det er nedfelt mål som både følger opp ABBBRs strategiske ambisjoner og Kommuneplanens føringer på økonomi, klima og miljø og tjenesteutvikling. Betydelig brukerinvolvering fra ABBR er sentralt i arbeidet med konseptutvikling. Prosjektet henter inspirasjon, kompetanse og erfaringer fra andre kommuner og brannvesen som har bygget brannstasjoner i de senere år.