Bekkestua barneskole

Splitter ny skole klar for kunnskapssultne barn til skolestart høsten 2019.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Barneskole
Tiltak
Nybygg
Prosjektfase
Bygging pågår
Byggestart
4. kvartal 2017
Innflytning
3. kvartal 2019
BTA
ca. 8500m2
Kostnadsramme
380mill.
Kontrahert entreprenør
HENT AS
Miljøtiltak
BREEM very good & fossilfri byggeplass

Bekkestua barneskole bygges helt ny som en 4 parallell for 1.-7.trinn og skal bli et funksjonelt og godt skoleanlegg. Det skal dekke det raskt økende behovet for skoleplasser for 1. -7. trinn på Bekkestua, Hosle og Nadderud, og blir Bærums første 4 parallelle barneskole.

Det skal legges til rette for sambruk av lokalene slik at skolebygget kan bli et godt nærmiljøanlegg som regelmessig blir brukt utenom skoletiden. Skolebygget utformes slik at aktuelle lokaler for utleie kan benyttes utenom skoletid.

Det skal også skapes «liv mellom husene» ved å etablere møteplasser for ulike aldersgrupper i skolens uteområde. Skolens uteområde vil foruten tomten som er avsatt til skoleformål, også inkludere det nærliggende friområdet. Friområdet langs skoletomten tenkes brukt både av skolene og allmennheten.

Prosjektet søker å velge materialer og løsninger som ivaretar hensyn til livssykluskostnader for eiendommen. Bygningen blir energibesparende og løsningene som velges skal være klimakloke.

Ferdigstillelse

  1. 1. kvartal 2015 Konsept
  2. 3. kvartal 2016 Planlegging
  3. 1. kvartal 2017 Gjennomføring
  4. Skolestart 2019 Ferdigstilt
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Besøksadresse:

Hans Burums vei 26
1357 Bekkestua

Andre skoleprosjekter

Kontaktpersoner