Bekkestua ungdomsskole - illustrasjon Lille Frøen AS

Prosjektets målsetning er å etablere den første ungdomsskolen i Bærum kommune som kan romme en 10-parallell. Utbyggingen er planlagt ferdigstilt januar 2022.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Ungdomsskole
Tiltak
Nybygg og rehabilitering
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
4. kvartal 2019
Innflytting
Januar 2022
Bruttoareal
ca. 9 000 m2
Kostnadsramme
276,3 mill. kr inkl. mva.
Kontrahert entreprenør
Veidekke
Miljøtiltak
BREEM Very Good & fossilfri byggeplass

Bekkestua ungdomsskole skal utvides for å imøtekomme økt befolkningsvekst i Bekkestuaområdet. Den nye skolen vil få en kapasitet på til sammen 1 000 elever og ansatte. Dette blir den første ungdomsskolen i Bærum kommune som kan romme en 10-parallell.

Utbyggingen av skoleanlegget skal skape trivsel og læring for elevene, gode arbeidsplasser og et faglig godt forankret miljø for de ansatte ved skolen. Skolen skal også fungere som et samlingspunkt for nærmiljøet, for å ivareta behov innenfor blant annet frivillighet, kultur og idrett.

Bekkestua ungdomsskole vil bli en klimaklok og miljøriktig skole, med lavt energiforbruk.

Utbyggingen av Bekkestua ungdomsskole er planlagt ferdigstilt til januar 2022.

Relaterte prosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner