Bekkestua ungdomsskole - illustrasjon Lille Frøen AS

Prosjektets målsetning er å etablere den første 10-parallelle ungdomsskolen i Bærum kommune. Utbyggingen er planlagt ferdigstilt til skolestart i 2021.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Ungdomsskole
Tiltak
Nybygg og rehabilitering
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
4. kvartal 2019
Innflytting
3. kvartal 2021
Bruttoareal
ca. 9 000 m2
Kostnadsramme
276,3 mill. kr inkl. mva.
Kontrahert entreprenør
Veidekke
Miljøtiltak
BREEM Very Good & fossilfri byggeplass

Bekkestua ungdomsskole skal utvides fra eksisterende 5-parallell til ny 10-parallell for å imøtekomme økt befolkningsvekst i Bekkestuaområdet. Den nye skolen vil få en kapasitet på til sammen 1 000 elever og ansatte. Dette blir den første 10-parallelle ungdomsskolen i Bærum kommune.

Utbyggingen av skoleanlegget skal skape trivsel og læring for elevene, gode arbeidsplasser og et faglig godt forankret miljø for de ansatte ved skolen. Skolen skal også fungere som et samlingspunkt for nærmiljøet, for å ivareta behov innenfor blant annet frivillighet, kultur og idrett.

Bekkestua ungdomsskole vil sertifiseres som BREEAM-NOR Very Good og følge opp tiltakene fra klimastrategiens handlingsplan. Dette vil bli en klimaklok og miljøriktig skole, med lavt energiforbruk.

Utbyggingen av Bekkestua ungdomsskole er planlagt ferdigstilt til skolestart i 2021.

Relaterte prosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner