Eineåsen ungdomsskole - Inngangsområdet Eineåsen ungdomsskole - Overordnet perspektiv Einåsen ungdomsskole - illustrasjonsplan

Målet med prosjektet er å bygge et nytt, funksjonelt skolebygg på Rykkinn.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Ungdomsskole
Tiltak
Nybygg
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
1. kvartal 2022
Innflytting
des. 2023
BTA (areal)
ca. 6200 m2
Kostnadsramme
Ikke vedtatt
Kontrahert entreprenør
Ikke vedtatt
Miljøramme
TEK 17, med opsjoner: passivhus, solcelleanlegg, lavkarbonbetong, kork som erstatning for gummidekke (fallunderlag)

Eineåsen ungdomsskole skal utvides til 6-parallell kapasitet, lokalisert til Stian Kristensens vei på Rykkinn. Ungdomsskolen er en fusjon mellom tidligere Belset skole og Rykkinn skole, avdeling Gommerud, og ferdigstillelse er planlagt til desember 2023.

Nye Eineåsen ungdomsskole skal bygges som et funksjonelt skolebygg i vedlikeholdsvennlige materialer. Det skal legges vekt på energieffektive og klimakloke løsninger.

Skoletomten ligger sentralt plassert på Rykkinn, med nærhet til Rykkinnhallen, Rykkinn barneskole, Berger svømmehall, Gommerudbanen, og med friareal som nærmeste nabo. Det legges vekt på gode utearealer rundt skolebygget. Uteområdene skal være varierte og tilrettelegge for både uteundervisning, ulike aktiviteter og rekreasjon for skolen og nærmiljøet.

Samlet informasjon til naboer etter merknader ved varsel om planoppstart for Eineåsen skole

Relaterte prosjekter

Bærum kommune Eiendom