Eineåsen skole utenfor bygget Skolesal Trapper i skolen Einåsen trapp ved inngangspartiet

Målet med prosjektet er å bygge et nytt, funksjonelt skolebygg på Rykkinn.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Ungdomsskole, 6-parallell
Tiltak
Nybygg
Prosjektfase
Gjennomføring
Byggestart adkomstvei
September 2021
Byggestart rivning og nybygg
Januar 2022
Innflytting
Desember 2023
BTA (areal)
ca. 6000 m2
Kostnadsramme
323,7 mill. kr.
Totalentreprenør
HENT AS
Arkitekt
Arkitektene Vis-á-Vis AS
Miljøramme
TEK 17, passivhus, solcelleanlegg, lavkarbonbetong.

Ungdomsskole – 6-parallell med klimakloke løsninger

Eineåsen ungdomsskole, lokalisert til Stian Kristensens vei på Rykkinn, skal rives og ny skole bygges (6-parallell, trinn 8-10). Ungdomsskolen er en fusjon mellom tidligere Belset skole og Rykkinn skole, avdeling Gommerud. Ferdigstillelse er planlagt til desember 2023.

Nye Eineåsen ungdomsskole skal bygges som et funksjonelt skolebygg i vedlikeholdsvennlige materialer. Det skal legges vekt på energieffektive og klimakloke løsninger.

Skoletomten ligger sentralt plassert på Rykkinn, med nærhet til Rykkinnhallen, Rykkinn barneskole, Berger svømmehall, Gommerudbanen og med friareal som nærmeste nabo. Det legges vekt på gode utearealer rundt skolebygget. Uteområdene skal være varierte og tilrettelegge for både uteundervisning, ulike aktiviteter og rekreasjon for skolen og nærmiljøet.

 • Det nye skolebygget plasseres sentralt på tomten og utnytter det skrånende terrenget slik at det er adkomst til utearealer fra flere plan.
 • Bevaringen av vegetasjon og terreng, samt gjenbruk av konstruksjoner bidrar til å videreføre stedets karakter.
 • Uteområdene tilrettelegges for variert aktivitet, tilpasset både sport, lek og avslapning.
 • God adkomst for gående og syklende fra alle retninger inn mot skoletomten.
 • Hovedinngangen er orientert mot nord hvor de fleste besøkende og ansatte ankommer.
 • Skolens «hjerte» (vestibyle og amfi) vil ha samme orientering, men orienteres samtidig mot sør for å ivareta adkomst og kontakt med uteområdet her.
 • Bygget blir tilrettelagt med soneinndeling og adgangskontroll, slik at ulike områder kan benyttes av eksterne brukere uten at de får tilgang til hele bygget.

Fremdriftsplan

 1. 1. kvartal 2021 Politisk behandling av reguleringssak
 2. 2.-4. kvartal 2021 Kontrahering av entreprenør + prosjektering
 3. 3.-4. kvartal 2021 Oppgradering av Stian Kristensens vei
 4. 1. kvartal 2022 Rivning av eksisterende bygg
 5. 2. kvartal 2022 Oppstart grunnarbeider. Fundamentering og betong
 6. 3. kvartal 2022 Oppstart arbeid med fasader
 7. 1.-4. kvartal 2023 Utvendige og innvendige arbeider
 8. 4. kvartal 2023 Overtakelse
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kunsten ved Eineåsen skole

Vi er stolte av å vise dere en film om kunstprosjektene på Eineåsen ungdomsskole ved Rykkinn hvor kunstnerne forteller om arbeidet med verkene som er laget spesielt for denne skolen.

Se artikkelen om kunsten ved Eineåsen skole her

Reguleringsplan 

Reguleringsplan vedtatt 07.04.2021.

Relaterte prosjekter

Bærum kommune Eiendom