Emma Hjorth barneskole

Utvidelse av barneskolen på Emma Hjorth fra 2-parallell til 3-parallell med ny flerbrukshall i basketballbanestørrelse. Skolen skal også fungere som et nærmiljøsenter for området rundt.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Barneskole
Tiltak
Utvidelse/Nybygg
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
3. kvartal 2022
Innflytning
1. kvartal 2024
BTA
ca. 9 800 m2
Miljøtiltak
Passivhus for nybygg, og fornybar varme til hele bygningsmassen

Det er behov for å utvide Emma Hjorth skole fra en 2-parallell til en 3-parallell barneskole for å møte elevvekst og utvidelse av skolens inntaksområde, deriblant det nye boligfeltet på Vøyenenga. Basert på områdesatsningen for Emma Hjorth skal det etableres en flerbrukshall i basketballbanestørrelse i tilknytning til skoleanlegget. Samtidig som skolen utvides anser det fornuftig å løfte tilstanden på eksisterende bygningsmasse. På denne måten vil Emma Hjorth barneskole ved ferdigstillelse ha en helhetlig fremtoning. Eksisterende skolebyggs særpreg vil bevares. I samsvar med kommunens skolekonsept tilrettelegges skoleanlegget for at nærmiljøet kan benytte anlegget utenom skoletid til aktiviteter innen kultur, idrett, frivillighet, m.v. Skoleanlegget vil bli lokalmiljøets møtested, og rom som forsamlingssal, musikkrom og kjøkken tilrettelegges for bruk utenom skoletid.