Nadderud stadion

Det skal bygges nytt stadion for toppfotball i Bærum kommune.

Stadionanlegg

Nye Nadderud stadion skal være tilrettelagt elitefotball i henhold til krav fra NFF, UEFA og største leietaker. Stadionkapasitet skal være på 8000 tilskuere, med en «varm» side (hovedtribune/langside) og tre «kalde» sider.

Stadionanlegget skal etableres langs Gamle Ringeriksvei, slik at bebyggelse sentreres mot veien og slik at Nadderud Idrettspark kan videreutvikles for idrett og allmennheten. 

Nadderud stadion skisse

Næringsareal

Det skal etableres et næringsareal. Etter at dette er bygd skal næringsarealet kjøpes, eies og driftes av totalleverandør.

Utomhus

Nadderud Idrettspark skal tilpasses omlegging til ny stadion. Det innebærer blant annet riving av eksisterende hovedtribune, flytting av dagens kamparena og skatepark.

Stadion skal finansieres og eies av kommunen, men forutsettes utviklet i nært samarbeid med Stabæk fotball og Bærum idrettsråd

Inviterer til informasjonsmøte 19. mai

Bærum kommune inviterer interessenter i konkurransen til informasjonsmøte om Nadderud stadion torsdag 19. mai klokken 10-12 i Malmskriverveien 4 i Sandvika.

På møtet vil kommunen informere om hvordan konkurransen skal gjennomføres og hvilke forventninger som stilles til leverandør. Det blir også anledning til å stille spørsmål

  • Torsdag 19. mai kl. 10-12
  • Malmskriverveien 4 i Sandvika (konferanserom 604). 

Se konkurransegrunnlaget her.

Politisk behandling 

15. desember 2021 vedtok kommunestyret å gi administrasjonen fullmakt til å igangsette planleggingsfase for ny stadion, og til å utlyse prosjektet som en totalleveranseavtale. Resultatet skal fremlegges for politisk behandling før kontraktsinngåelse.

Tidligere politiske behandlinger

Det foreligger flere politiske saker som danner grunnlaget for investeringsprosjektet. 

Her kan du følge hele saken

Relaterte sider