I tillegg til ny fotballstadion skal det bygges tennishall, skatepark og et område for uorganisert aktivitet. Planene legges nå ut til høring.

 

Si din mening

Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Nadderud idrettspark – ny stadion, plan ID 2018003, har vært på høring og til offentlig ettersyn i to alternativer, jf plan- og bygningsloven § 12-10.

  • Alternativ 2A, med langsiden mot Gamle Ringeriksvei og idrettsrelaterte arealer lagt inn i tribunebyggene, plankart dokument 4947503 og bestemmelser dokument 4949256.
  • Alternativ 2C, med langsiden av stadion mot Gamle Ringeriksvei, men med arealer for næring, forretning og offentlig og privat tjenesteyting innarbeidet i den ene tribunesiden, plankart dokument 4947471 og bestemmelser dokument 4949257.

Høringsperioden var 6. juli–15. september 2020.

Utvidet telefontid tirsdag 8. september

Vi hadde utvidet telefontid tirsdag 8. september kl. 12-19. Forslagsstiller og kommunen var tilgjengelig til å svare på spørsmål

Fra Bærum kommune Regulering

  • Kjell Seberg, reguleringssjef: tlf. 92 68 85 41
  • Grethe K. Løvald, saksbehandler: tlf. 46 50 66 78

Fra Bærum kommune, byggherre

  • Jeanette Nysæter, avdelingsleder prosjektutvikling: tlf. 97 00 41 20
  • Trond Lode Svendsen, prosjektutvikler: tlf. 90 79 75 05

Her kan du lese en presentasjon av planene for Nadderud idrettspark (ppt)

Se høringsdokumentene for Nadderud her 

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

Bekkestua