I tillegg til ny fotballstadion med plass til 8 000 tilskuere, skal det bygges tennishall, skatepark og et område for uorganisert aktivitet.

Nadderud idrettspark alternativ 2C

Eliteseriespill på Nadderud stadion har i nesten ti år vært spilt på dispensasjon fra Norges Fotballforbund (NFF). Det er derfor behov for å tilfredsstille NFF sine krav med en ny stadion og samtidig opprusting av Nadderud idrettspark. Les mer om Nadderud stadion her.

Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Nadderud idrettspark – ny stadion, plan ID 2018003, ble vedtatt i Kommunestyret 23. november. Kommunestyret besluttet også følgende:

  • Et tillegg til bestemmelsenes §3-12:
    Det åpnes for etablering av en mindre dagligvareforretning på inntil 800 m².
  • Kommunedirektøren bes finne egnede arealer i Bekkestuaområdet til et midlertidig, utendørs skateanlegg i anleggsperioden, som erstatning for skateanlegget ved Arena Bekkestua.
  • I det videre arbeidet med tennishallen bes det om å vurdere å senke hallen ytterligere.
  • Fasaden mot nordvest skal beplantes slik at den i minst mulig grad er til sjenanse for naboene.

Vedtaket innebærer plassering av nytt Nadderud stadion på dagens kunstgressbane ved Gamle Ringeriksvei, med langsiden mot veien. 

Dagens kamparena flyttes noe nordover og noen av de eksisterende tribunene beholdes på nordvestsiden. Dette gjør at banen kan brukes som kamparena mens nytt stadion bygges.

Gressmatten på eksisterende stadion flyttes nordover og erstattes med en kunstgressbane. Den nye kunstgressbanen og «Tobbebanen» vil fungere som treningsbaner. 

Parkeringsplasser etableres ved stadionets sørlige langside og vestlige kortside og i parkeringskjeller under det nye stadionet. Det etableres sykkelparkeringsplasser rundt omkring i idrettsparken.

Idrettsparken utvikles som et stort, grønt parkmessig område med diverse idrettsanlegg og et område for uorganisert aktivitet. Idrettsparken skal være åpen for alle, og tilpasses ulike alders- og brukergrupper. Grøntarealer skal utformes med vegetasjon og møbleringselementer. Det blir en ny større skatepark. Rundt stadionet er det foreslått en gangsone som skal fungere både i hverdagen og under kampavvikling.

Foreslått tennishall og utendørs tennisbaner er plassert på samme sted som eksisterende tennisanlegg. Tennisanlegget får fire baner med hall over og en utendørs bane. Det åpnes også for en 6. bane ute.

Her finner du forslaget.

Nadderud idrettspark skal ligge her

Tidligere politisk behandling

Forslaget var i 2020 på høring og til offentlig ettersyn i to alternativer, jf plan- og bygningsloven § 12-10. Høringsperioden var 6. juli–15. september 2020.

  • Alternativ 2A, med langsiden mot Gamle Ringeriksvei og idrettsrelaterte arealer lagt inn i tribunebyggene, plankart dokument 4947503 og bestemmelser dokument 4949256.
  • Alternativ 2C, med langsiden av stadion mot Gamle Ringeriksvei, men med arealer for næring, forretning og offentlig og privat tjenesteyting innarbeidet i den ene tribunesiden, plankart dokument 4947471 og bestemmelser dokument 4949257.

Se høringsdokumentene for Nadderud her 

Ved behandling av BP2 i desember 2021, vedtok kommunestyret at planleggingsfasen for alternativ 2C skulle igangsettes. 

Les vedtaket her.

Mer informasjon

Her kan du lese en presentasjon av planene for Nadderud idrettspark (pdf)

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

Relevante prosjekter Bekkestua