I tillegg til ny fotballstadion skal det bygges tennishall, skatepark og et område for uorganisert aktivitet. Planene legges nå ut til høring.

Si din mening

Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Nadderud idrettspark – ny stadion, plan ID 2018003, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i to alternativer, jf plan- og bygningsloven § 12-10.

  • Alternativ 2A, med langsiden mot Gamle Ringeriksvei og idrettsrelaterte arealer lagt inn i tribunebyggene, plankart dokument 4947503 og bestemmelser dokument 4949256.
  • Alternativ 2C, med langsiden av stadion mot Gamle Ringeriksvei, men med arealer for næring, forretning og offentlig og privat tjenesteyting innarbeidet i den ene tribunesiden, plankart dokument 4947471 og bestemmelser dokument 4949257.

Høringsperioden er 6. juli–15. september 2020.

Merknader påføres «Nadderud idrettspark – ny stadion, plan ID 2018003», og sendes til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen høringsfristen.

Det planlagt informasjonsmøter for planene for Nadderud idrettspark og Bekkestua sentrum øst på Bekkestua bibliotek, 8. september 2020. Dette kan endres.

Se høringsdokumentene for Nadderud her 

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

Bekkestua