Planområdet Nadderud omfatter Nadderud idrettspark.

Kommuneplanen som ble sluttbehandlet i april 2018, har krav om felles planlegging for hele Nadderud idrettspark mellom Haukeveien og Gml. Ringeriksvei. Det betyr at det skal lages et planprogram som fastsetter et plangrep for helheten.   

Planprogrammet for Nadderud idrettspark - ny stadion-  ble behandlet i planutvalget 20. juni 2019. Her kan du se dokumentene. 

Bekkestua