«Mangfoldig, grønn og urban» er føringer for vårt arbeid med utvikling, blant annet i regionbyen Sandvika, Fornebu, Lysaker og Bekkestua.