Bekkestua sentrum

Bekkestua er det naturlige sentrum i østre Bærum, med møteplasser, hovedbibliotek, forretninger, serveringssteder og mye mer. Stedet er formet av det historiske veifaret Gamle Ringeriksvei og har utviklet seg til et viktig kollektivknutepunkt.

Bekkestua er i rivende utvikling med mange, små og store, offentlige og private prosjekter. Det bygges boliger, forretninger, idrettsanlegg, møteplasser, gater og infrastruktur. Presterud gård restaureres.

Rammer for området

Kommuneplanens arealdel legger rammer for Bekkestua. Bekkestua sentrum er definert som et områdesenter i kommuneplanen.

Her kan du lese kommuneplanen.   

Stengt vei mellom Bærumsveien og Bekkestuveien: utforming og muligheter

18. mai 2023 starter et pilotprosjekt for å gjøre sentrum enda triveligere og livligere. Pilotprosjektet vil kartlegge de trafikale konsekvensene av stengt vei mellom Bærumsveien og Bekkestuveien, og gi erfaringer om hvordan området kan utformes for å bidra til byliv.

Les mer om pilotprosjektet her.

Ideverksted

27. mars inviterte kommunene til idéverksted. Vi ba deltagerne komme med innspill til elementer og innhold på samt utforming av området når veien mellom Bærumsveien og Bekkestuveien stenges.  

Her finner du presentasjonen fra møtet.

Høring om utbyggingsavtaler - Bekkestua 

Forslag til utbyggingsavtaler og vedlegg

Nyhetsbrev

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

Her kan du lese tidligere nyhetsbrev.

Hva bygges og hva planlegges på Bekkestua?

Les mer i Kart over plan- og byggesaker.   

Bekkestua

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner