Bekkestua sentrum

Bekkestua er det naturlige sentrum i østre Bærum, med møteplasser, hovedbibliotek, forretninger, serveringssteder og mye mer. Stedet er formet av det historiske veifaret Gamle Ringeriksvei og har utviklet seg til et viktig kollektivknutepunkt.

Rammer for området

Bekkestua er i rivende utvikling med mange, små og store, offentlige og private prosjekter. Det bygges boliger, forretninger, idrettsanlegg, møteplasser, gater og infrastruktur. Presterud gård er blitt restaurert.

Kommuneplanens arealdel legger rammer for Bekkestua. Bekkestua sentrum er definert som et områdesenter i kommuneplanen.

Her kan du lese kommuneplanen.   

Stengt vei mellom Bærumsveien og Bekkestuveien: utforming og muligheter

18. mai 2023 startet et pilotprosjekt for å gjøre sentrum enda triveligere og livligere. Pilotprosjektet vil kartlegge de trafikale konsekvensene av stengt vei mellom Bærumsveien og Bekkestuveien, og gi erfaringer om hvordan området kan utformes for å bidra til byliv.

Les mer om pilotprosjektet her.

Utbyggingsavtaler

Bærumsveien 201 og 199 - inngått utbyggingsavtale

Gamle Ringeriksvei 43 A og B - inngått utbyggingsavtale

Gamle Ringeriksvei 47 - inngått utbyggingsavtale

Gamle Ringeriksvei 39 og 41 - inngått utbyggingsavtale

Nadderudveien 1-3 og Fagertunveien 2 A og B - inngått utbyggingsavtale

Kleivveien Nord - inngått utbyggingsavtale

Gamle Ringeriksvei 30 med flere - utbyggingsavtale

Frøytunveien 5-7 - inngått utbyggingsavtale

 

Nyhetsbrev

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

Her kan du lese tidligere nyhetsbrev.

Hva bygges og hva planlegges på Bekkestua?

Les mer i Kart over plan- og byggesaker.   

Bekkestua

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner