Bekkestua sentrum

Bekkestua er det naturlige sentrum i østre Bærum, med møteplasser, hovedbibliotek, forretninger, serveringssteder og mye mer. Stedet er formet av det historiske veifaret Gamle Ringeriksvei og har utviklet seg til et viktig kollektivknutepunkt.

Bekkestua er i rivende utvikling med mange, små og store, offentlige og private prosjekter. Det bygges boliger, forretninger, idrettsanlegg, møteplasser, gater og infrastruktur. Presterud gård restaureres.

Rammer for området

Kommuneplanens arealdel legger rammer for Bekkestua. Bekkestua sentrum er definert som et områdesenter i kommuneplanen.

Her kan du lese kommuneplanen.   

Medvirkning

Alle planprosesser skal ha medvirkning i henhold til plan- og bygningsloven.

Se egen side om medvirkning.

Høring om utbyggingsavtaler - Bekkestua 

Forslag til utbyggingsavtaler og vedlegg

Nyhetsbrev

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

 Klikk her for å melde deg på.

Her kan du lese tidligere nyhetsbrev.

Hva bygges og hva planlegges på Bekkestua?

Les mer i Kart over plan- og byggesaker.   

Bekkestua

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner