Bærum kommune har inngått utbyggingsavtale med Solligården Bolig DA og Solligården Næring AS den 28. november 2018 for Nadderudveien 1-3 og Fagertunveien 2 A og B gnr. 19, bnr. 73, 75 og 76 i Bærum kommune.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.  

Utbyggingsavtale Nadderudveien 1-3 og Fagertinveien 2 A og B, finner du her (pdf)

Tilleggsavtale Nadderudveien 1-3 og Fagertunveien 2 A og B, finner du her (pdf)

For mer informasjon samt vedlegg til utbyggingsavtale se saksfremlegg til politisk behandling i sak 18/27201.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 31. mai 2017 og er tilgjengelig på kommunens saksinnsyn, saksnummer 15/19189, PlanID: 2015029.