Bærum kommune ved Byprosjekter starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Pilares Eiendom AS for Frøytunveien 5-7, gnr. 17 bnr. 35 i Bærum kommune.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling. Dette varselet er i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd. Varsel om oppstart av forhandlingene er kunngjort 1. oktober 2021.

Innspill til forhandlingene kan sendes til Bærum kommune Byprosjekter via e-post: post@baerum.kommune.no. Merk e-posten med sak 22/1373.

For mer informasjon se saksinnsyn for områderegulering Bekkestua Sør, vedtatt av kommunestyret 23.06.2021: PlanID 2016009, saksnummer 15/152661.