Bærum kommune har inngått utbyggingsavtale med Nye Egne Hjem AS den 28. november 2018 for Bærumsveien 199 og 201, gnr. 19 bnr. 28, 32, 615 og 816 i Bærum kommune.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Utbyggingsavtale for Bærumsveien 201 og 199 finner du her (pdf)

For mer informasjon samt vedlegg til utbyggingsavtale se saksfremlegg til politisk behandling i sak 18/27201.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 30. mai 2018 og er tilgjengelig på kommunens saksinnsyn, saksnummer 15/144675, PlanID: 2015020.