Kommuneplanen arealdel

Sluttbehandling

Sluttbehandlingen av Kommuneplanens arealdel 2017-35 legges opp som følger:

  • Tirsdag 9/1-18 kl. 1700: Åpent høringsmøte i regi av Formannskapet og Planutvalget. Spørsmål om deltakelse i åpen høringsmøte rettes til Lisa Bang.
  • Torsdag 8/3-18: Behandling i Planutvalget
  • Onsdag 21/3-18: Behandling i Formannskapet
  • Onsdag 4/4-18: Behandling i Kommunestyret
  • Kommuneplanens arealdel - begrenset høring av nye områder

Oppdaterte dokumenter etter høringsrunden

Utdypende analyser for planbeskrivelse

Vurderinger av inkomne innspill

ROS-analyser og konsekvensvurderinger

Liste over temakart

 

Saksgrunnlaget med alle dokumenter finner dere her

 

Arealkart

Arealkart illstrasjon
Arealkart