Bærum kommune har inngått utbyggingsavtale med Coop Vestviken SA den 28. november 2018 for Gamle Ringeriksvei 39 og 41, gnr. 19, bnr. 72 i Bærum kommune.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.  

Utbyggingsavtale Gamle Ringeriksvei 39 og 41 finner du her (pdf)

For mer informasjon samt vedlegg til utbyggingsavtale se saksfremlegg til politisk behandling i sak 18/27201.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 30.05.2018 og er tilgjengelig på kommunens saksinnsyn, saksnummer 15/156022, PlanID: 2016030.