Bærum kommune har inngått utbyggingsavtale med Kleivveien Utbyggings AS den 15. desember 2021 for Kleivveien Nord, gnr. 17, bnr. 97 med flere, i Bærum kommune.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Utbyggingsavtale Kleivveien Nord finner du her (pdf)

For mer informasjon samt vedlegg til utbyggingsavtale se saksfremlegg til politisk behandling i sak 21/20173.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 28. april 2021 og er tilgjengelig på kommunens saksinnsyn, saksnummer 16/12344, PlanID: 2016032.