Fornebu

Fantastiske Fornebu skal være grønt, mangfoldig og urbant. Her legges det til rette for en bymessig utvikling.

Fornebu skal bygges ut i mange år fremover. Det er flere pågående arealplanprosesser på Fornebu, alt fra utvikling av sentrumsområdene i overordnet felles plan, til detaljreguleringer for fremtidige boligområder og offentlige funksjoner.

Alle planprosesser skal ha medvirkning i henhold til plan- og bygningsloven. Se egen side om medvirkning.

Vi jobber for å ta i bruk et bredt spekter av metoder slik at vi når flest mulig. Metode vil også avhenge av hvor vi er i prosessen, og hva det er mulig å medvirke på.

Pågående arealplanprosesser på Fornebu

Fornebu Kart over plan- og byggesaker

Nedenfor finner du egne nettsider med informasjon om pågående planprosesser på Fornebu.

Du kan også følge igangsatte plansaker i Kart over plan- og byggesaker.

Her kan du se alle saker som er igangsatt i Kart over plan- og byggesaker.

Kommunedelplan 3 for Fornebu

Kommunestyret i Bærum vedtok Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) 27. mars 2019. Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) med inndelingen i «Byen», «Parken» og «Landet», handler om å kombinere fremtidsrettet klimaklok tankegang med tilrettelegging for innbyggere i forskjellige livsfaser, med ulike livsstiler og preferanser. Samtidig gjør planen det mulig å etablere et bærekraftig handels- og servicetilbud i bymiljøene ved T-banestasjonene i tre definerte lokalsentrumsområder ved Fornebu sør, Flytårnet og Fornebuporten.

Plandokumentene er tilgjengelige i Bærumskart og på j.post. 19/111600.

Kart-byen-parken-landet

Relaterte prosjekter på Fornebu

Relaterte prosjekter på Fornebu