Det er høring om Forneburingen - vestre del-tilrettelegging for buss - detaljregulering.

Hvorfor legger vi til rette for buss i Forneburingen – vestre del?

Bussen i Forneburingen er viktig for å øke kollektivtilbudet for de som bor langs vestre del av Forneburingen. I dette området er det lengre avstand til blant annet Fornebubanen. Det kan føre til at flere bruker bil for å nå frem til skole, barnehage, handel, jobb og andre aktiviteter.

Forneburingen - vestre del - ble i Kommunedelplan 3 Fornebu (KDP 3 Fornebu) omdefinert fra lokalvei med adkomst til boligområder til hovedgate med prioritering for buss, gående og syklende.

Høring 

Planutvalget vedtok 13. oktober 2022 å legge Forneburingen - vestre del - tilrettelegging for buss - detaljregulering, planID 2020014, ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Her finner du alle dokumentene knyttet til saken.

Det ble avholdt informasjonsmøte 14. februar og åpen kontordag 2. mars og 6. mars 2023.

Ønsker du komme med innspill til høringen?

Vi tar gjerne imot dine innspill/ merknader. Vennligst skriv planens navn og planID, og send til:

Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no

Frist

Frist for å sende innspill, merknad eller uttalelse er 27. mars 2023.

Kontaktpersoner