Fornebubanen er en 7,7 km lang metro fra Fornebu senter via Lysaker og Skøyen til Majorstuen. Hele banen går i tunnel.

Ved Majorstuen føres Fornebubanen inn på dagens metrobanenett, slik at togene kan fortsette mot sentrum i eksisterende Sentrumstunnel. Ved åpning vil Fornebubanen få to tog per kvarter. Banen dobler kapasiteten til og fra Fornebu i rushtiden i forhold til dagens busstilbud.

Fornebubanen blir en moderne metro mellom Fornebu og Majorstuen. Metrotraseen vil i sin helhet framføres under bakken med fire stasjoner i Bærum: Fornebu senter stasjon i Koksaområdet, Flytårnet stasjon ved Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei, Arena stasjon ved Fornebuporten/Oksenøyveien og Lysaker stasjon ved Lysaker kollektivknutepunkt.

Den totale kostnaden for Fornebubanen utgjør 23,3 milliarder kroner (2021-kroner). 

Oslo kommune har byggherreansvaret for Fornebubanen. Akershus fylkeskommune eier banen på bærumssiden og Oslo kommune eier den andre siden. Av hensyn til blant annet anskaffelsesregelverket er det nødvendig med kun en byggherre, som altså er Oslo.

Fornebubanen er delt inn i to parseller der parsell 1 ligger i Bærum kommune og parsell 2 ligger i Oslo kommune. Reguleringsplanen for parsell 1 på strekningen fra Fornebu senter frem til Lysaker stasjon ble godkjent av Bærum kommune i juni 2015, mens reguleringsplan for selve Lysaker-stasjon ble godkjent av Bærum kommune 27. april 2016.

Forslaget til reguleringsplan for Oslo er behandlet i Byrådet 9. november.

Byggetiden er foreløpig estimert til 8 år.

Mer informasjon finner du på: