Flytårnet Kart over Fornebu Flytårnet område Kunstgaten Fornebu Mot Nansenparken Nansenparken med Flytårnet

Det skal utarbeides en områderegulering for området Flytårnet, et utviklingsområde omkring den gamle Flytårnbebyggelsen. Formålet er å tilrettelegge for et levende, variert, grønt og klimaklokt byområde med liv mellom husene. Det skal lokaliseres en ungdomsskole innenfor området.

Første fase er å tegne et byplangrep. Med byplangrep  mener vi blant annet å tegne opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassere viktige funksjoner som ungdomsskole og eventuelt en videregående skole. Vi skal nå i gang med medvirkning!

Medvirkning

Det legges i denne planprosessen opp til at en vesentlig del av medvirkningen legges til fasen for planutvikling, før 1.gangs behandling. Dette for å sikre reell medvirkning og samskaping.

Møt oss på Fornebupiloten på Fornebu S i uke 50

Vi vil stille ut plansjer med skisseforslag til byplangrep på Fornebuporten på Fornebu S fra lørdag 5.desember – mandag 14.desember. Plansjene vil være tydelige på temaer der vi trenger og ønsker innspill fra dere. Vi vil i så stor grad vi klarer være fysisk til stede på Fornebuporten på dagtid i uke 50 (7.- 12. desember). På grunn av smittevernsituasjonen vil vi ikke avholde fysiske møter på Fornebupiloten.

Møt oss i Kulturgata 6. desember

Vi vil være til stede på Flytårnet/Kulturgaten søndag 6. desember («1.søndag i måneden») med samme utstillingsmateriale og muligheter for spørsmål/innspill/dialog.

Digitale møter og verksteder

Vi vil gjennomføre digitale møter og verksteder i tiden rundt uke 50. Ved ønske om dette, ta kontakt! Vi legger opp til ulike måter å gi innspill på, gjennom digital kartløsning, QR-kode til kontaktskjema, e-post, manuell postkasseløsning på Fornebupiloten, papirkart til å tegne/skrive på, gule lapper og samtaler når vi er til stede.

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse for å få innspill før vi begynte å tegne på byplangrepet. Rapport fra undersøkelsen finner du her.

Ønsker du gi innspill til skisse til byplangrep?

Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger på skissen til byplangrep. å gi deg mange måter å nå oss på.inviterer deg til å gi oss dine innspill og kommentarer til byplangrepet.

 • Gi din kommentar til oss her - OBS: skjema kommer omgående!
  Her kan du sende inn dine kommentarer til byplangrepet for flytårnområdet ved å fylle inn skjemaet nedenfor.
  Send inn dine kommentarer her
 • Gi oss direkte kommentarer på i Kulturgaten 6. desember eller på Fornebupiloten i uke 50.
 • Send oss dine kommentarer!
  Har du innspill til byplangrepet, send dine kommentarer til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no
  Vennligst skriv planens navn i tittelen: Områderegulering for Flytårnet og arkivsaknr 19/6890.
 • Frist for å komme med innspill er 20. desember 2020.

Send inn dine kommentarer her

Her kan du sende inn dine kommentarer til byplankonseptet for flytårnområdet ved å fylle inn skjemaet nedenfor.

Skjema for kommentarer

Planprosess

Planprosess Flytårnet

Vi er i fase 1 under planprogrammet. 

Til Kommunedelplan 3 (KDP3) ble det utarbeidet en overordnet prinsipplan for dette, denne skal nå detaljeres.

Omriss av området Flytårnet på Fornebulandet

Føringer for planområdet

Planavgrensning Flytårnet

Flytårnområdet skal utvikles til et lokalsentrum. Flytårnet skal ivaretas som landemerke og målpunkt. Planen skal avklare håndtering av eksisterende bebyggelse. Fremtidig bebyggelse skal sammen med eksisterende bebyggelse berike og forsterke kulturmiljøet på en god måte som ivaretar og styrker stedsidentiteten.

Føringer fra KDP3 ligger til grunn

 • Flytårnet, kulturgaten og hangaren skal i hovedsak fylles med kulturformål
 • Flytårnområdet skal utvikles som et nullutslippsområde, og er et pilotområde for Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)
 • Det skal lokaliseres en ungdomsskole (10-parallell) med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
 • Det skal muligens lokaliseres en videregående skole med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
 • Det skal tilrettelegges for funksjoner som helsestasjon, ungdomsklubb, bibliotek, kulturscene og nærmiljøkontor.

Feltene heter B8.1, O8.2, S8.3 og S8.4 i kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3).

Mer informasjon om saken: 

Her finner du alle arkiverte dokumenter, de ligger på innsyn 

Har du innspill til planen?

Har du innspill til planen, kan du sende de til:
Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no
Merk e-posten/brevet med sak 19/6890.

Relevante prosjekter Fornebu

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner