Flytårnet Kart over Fornebu Flytårnet område Kunstgaten Fornebu Mot Nansenparken Nansenparken med Flytårnet

Det skal utarbeides en felles plan for området Flytårnet, et utviklingsområde omkring den gamle Flytårnbebyggelsen. Formålet er å tilrettelegge for et levende, variert, grønt og klimaklokt byområde med liv mellom husene. Det skal lokaliseres en ungdomsskole innenfor området.

Første fase er å tegne et byplangrep. Med byplangrep  mener vi blant annet å tegne opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassere viktige funksjoner som ungdomsskole, bibliotek og eventuelt en videregående skole. Vi skal nå i gang med dialog og medvirkning!

Medvirkning

En vesentlig del av medvirkningen legges til fasen for planutvikling, før 1.gangs behandling. Dette for å sikre reell medvirkning og samskaping.

Informasjonsmøte 17. desember

Vi inviterte til et åpent møte torsdag 17. desember, kl. 19- 20. Her fortalte vi planprosessen for flytårnområdet på Fornebu: om forslag til byplangrep, utviklingen av området og innspillsmuligheter.  

På grunn av smittevernhensyn ble møtet avholdt digitalt.  

 Her finner du en presentasjonen som ble vist under møtet. 

Svar på en kort undersøkelse: Hvordan opplever du digitale møter?

Vi setter stor pris på om de som deltok tar seg tid til å svare på denne korte undersøkelsen. Vi spør om hvordan du opplevde digitale og fysiske møter kommunen arrangerer. 

Utstilling på Fornebupiloten på torget ved Fornebu S i uke 50

Vi stilte ut plansjer med skisseforslag til byplangrep på Fornebupiloten på Fornebu S fra lørdag 5. desember til over  jul. Plansjene vil være tydelige på temaer der vi trenger og ønsker innspill fra dere. Vi vil i så stor grad vi klarer være fysisk til stede på Fornebupiloten på dagtid. Det vil også være ansatte som arbeider med fremtidig biblioteket på Fornebu tilstede.

Her ser du utstillingsplansjene av byplangrepet.

Kulturgaten søndag 6. desember

Vi var til stede i Kulturgata på "1. søndag i måneden" for både å informere om prosessen vi er inne i og invitere til diskusjon og dialog.  Plansjene henger fremdeles oppe.

Digitale møter og verksteder

Vi vil gjennomføre digitale møter og verksteder i tiden rundt uke 50. Ved ønske om dette, ta kontakt!  På grunn av smittevernsituasjonen vil vi ikke avholde fysiske møter på Fornebupiloten.

Send inn dine kommentarer her

Her kan du sende inn dine kommentarer til byplankonseptet for flytårnområdet ved å fylle inn skjemaet nedenfor.

Skjema for kommentarer

Ønsker du gi innspill til byplangrep?

 • Gi oss direkte kommentarer på i Kulturgaten 6. desember eller på Fornebupiloten i uke 50.
 • Gi innspill via det digitale kartet.
 • Gi oss dine kommentarer i skjemaet ovenfor.
 • Send oss dine kommentarer!
  Send dine kommentarer til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no
  Vennligst skriv  arkivsaksnummer 19/6890.
 • Frist for å komme med innspill er 10. januar 2021.

Innspill fra spørreundersøkelsen

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse for å få innspill før vi begynte å tegne på byplangrepet. Rapport fra undersøkelsen finner du her.

Stedsanalyse 

Vi har utarbeidet en stedsanalyse for planområdet 

Stedsanalysen finner du her (PDF 94 MB)

Planprosess

Planprosess Flytårnet

Vi er i fase 1 under planprogrammet. 

Til Kommunedelplan 3 (KDP3) ble det utarbeidet en overordnet prinsipplan for dette, denne skal nå detaljeres.

Omriss av området Flytårnet på Fornebulandet

Føringer for planområdet

Planavgrensning Flytårnet

Flytårnområdet skal utvikles til et lokalsentrum. Flytårnet skal ivaretas som landemerke og målpunkt. Planen skal avklare håndtering av eksisterende bebyggelse. Fremtidig bebyggelse skal sammen med eksisterende bebyggelse berike og forsterke kulturmiljøet på en god måte som ivaretar og styrker stedsidentiteten.

Føringer fra KDP3 ligger til grunn

 • Flytårnet, kulturgaten og hangaren skal i hovedsak fylles med kulturformål
 • Flytårnområdet skal utvikles som et nullutslippsområde, og er et pilotområde for Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)
 • Det skal lokaliseres en ungdomsskole (10-parallell) med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
 • Det skal muligens lokaliseres en videregående skole med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
 • Det skal tilrettelegges for funksjoner som helsestasjon, ungdomsklubb, bibliotek, kulturscene og nærmiljøkontor.

Feltene heter B8.1, O8.2, S8.3 og S8.4 i kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3).

Mer informasjon om saken: 

Her finner du alle arkiverte dokumenter, de ligger på innsyn 

Har du innspill til planen, kan du sende de til:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no
Merk e-posten/brevet med sak 19/6890.

Relevante prosjekter Fornebu

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner