Det er utarbeidet plan som synliggjør og beskriver kommunens og lokalsamfunnets innsatser for utvikling av Fornebusamfunnet.

Formannskapet har vedtatt at den sendes på høring før endelig behandling. Det er ønskelig med høringssvar og uttalelser fra berørte parter. Høringsfristen er satt til 22. april 2020.