Stabekk Sentrum Stabekk sentrum - Kino Stabekk sentrum bilde ved butikkene Stabekk sentrum - historisk bilde

Stabekkområdet ligger i østre Bærum, og består hovedsakelig av villabebyggelse. Stabekk har et historisk sentrum med mange kulturminner som vitner om den historiske utviklingen.

Rammer for området Stabekk

Kommuneplanens arealdel legger rammer for Stabekkområdet. Stabekk sentrum er definert som et knutepunkt i kommuneplanen.

Her kan du lese kommuneplanen.   

Områderegulering for Stabekk sentrum

Det er utarbeidet en områdereguleringsplan for Stabekk sentrum. Planen legger rammer for et attraktivt og levende sentrum med handel, boliger, møteplasser og grønne lunger. Fortetting skal skje innenfor den eksisterende kvartalsstrukturen og skal tilpasses kulturminnene og stedets særpreg.

Her kan du se de vedtatte dokumenter i områderegulering. 

Områdereguleringen for Stabekk sentrum skal følges opp med detaljreguleringer, den første av disse er detaljregulering av gater og byrom Stabekk sentrum.

Nedenfor finner du egne nettsider med informasjon om pågående planprosesser både i Stabekk sentrum og området rundt.

Alle planprosesser skal ha medvirkning i henhold til plan- og bygningsloven. På denne siden finner du mer informasjon om dette.

Stabekk sentrum i bilder

Plankart Illustrasjon bekkeåpning Stabekk torg vedtak Gangbrua Stabekk sentrum Bensinstasjonen Stabekk Stabekk stasjon Stabekk sentrum Stabekk Sentrum 3

Stabekk

Stedsutvikling i Bærum