Åpent informasjonsmøte om detaljreguleringen, tirsdag 20. august kl. 18, Kulturhuset Stabekk kino.

Illustrasjon av  Gamle Ringeriksvei 1

Plankonsulent Asplan Viak AS og arkitekt R21 Arkitekter AS foreslår på vegne av forslagsstiller Stabekk Utvikling AS å regulere Gamle Ringeriksvei 1 til sentrumsbebyggelse inkludert 18 boliger. Planforslaget legger til rette for fortetting med en kombinasjon av boliger og forretninger/bevertning/kontor, samt allment tilgjengelig torg og snarvei på utearealer.

Her kan du lese alle dokumentene i saken.

Hvor ligger Gamle Ringeriksvei 1?

Kart på arealplaner.no

Gamle Ringeriksvei 1 Flyfoto med påtegnet planavgrensning
Flyfoto med påtegnet planavgrensning

Høring og offentlig ettersyn

Planforslaget ble behandlet i Planutvalget 30. mai 2024. Det ble vedtatt å sende planen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.

Her finner du planforslaget og saksfremlegg med vedlegg

Du kan si din mening om planforslaget

Send dine innspill til planarbeidet til post@baerum.kommune.no eller Bærum kommune, Regulering, Postboks 700, 1304 Sandvika.

Merk henvendelsen med arkivsakID 20/2249 og planID 2022013.

Frist for uttalelser er 31. august 2024

Informasjonsmøte

Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte tirsdag 20. august kl. 18.

Sted: Festsalen på Kulturhuset Stabekk kino, Gamle Ringeriksvei 5, Stabekk

3D-modell av planforslaget

Det har blitt utarbeidet en 3D-modell for Stabekk og Gamle Ringeriksvei 1. I modellen kan du se høyder og volumer for både eksisterende og foreslått fremtidig bebyggelse.

Se planforslaget i 3D-modellen her

For best mulig opplevelse av 3D-modellen anbefaler vi å bruke stor skjerm og nettleser Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hva er en reguleringsplan og hvordan foregår en planprosess?

Vi har laget en egen informasjonsside som forklarer mer om dette.

Informasjon om planprosess finner du her.