Bærum kommune har inngått utbyggingsavtale med Meglergården Butikk AS den 28. november 2018 for Gamle Ringeriksvei 43 A og B, gnr. 19 bnr. 131 i Bærum kommune.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Utbyggingsavtale for Gamle Ringeriksvei 43 A og B, finner du her (pdf)

For mer informasjon samt vedlegg til utbyggingsavtale se saksfremlegg til politisk behandling i sak 18/27201.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 30. mai 2018 og er tilgjengelig på kommunens saksinnsyn, saksnummer 15/156022, PlanID: 2016030.