Sandvika

Sandvika er kulturbyen, næringsbyen, elve- og fjordbyen.

Fremtidens stor-Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Industriveien, Bjørnegård, Franzefoss og Hamang i nord, og til Lakseberget, sjøfronten og Henie Onstad kunstsenter.

Sandvika sentrum øst er i endring med nye bygninger, boliger og forretninger, nye byrom og gågate, som vil bidra til å skape et mangfoldig, attraktivt og engasjerende byliv.

Stor Sandvika illustrasjon

Utbyggingsavtaler

Helgerudkvartalet, S7 og S8 i Sandvika sentrum øst - inngått utbyggingsavtale

Skytterdalen 2-4 – inngått utbyggingsavtale

Elias Smiths vei 20 med flere - inngått utbyggingsavtale

Pågående arealplanprosesser i Sandvika

Byutviklingen av Sandvika vil skje over mange år, men arbeidet og igangsettingen av ulike prosesser og plane er allerede i gang. Planleggingen av en by innebærer mange avklaringer og komplekse avgjørelser. Derfor vil og skal mange av plansakene ta tid.
Ikke bare tar planleggingen tid. Det gjør også en eventuell realisering.

Her finner du en oversikt over de ulike planen og prosessene: fra planprogram med byplangrep, områdereguleringsplaner, plan for gater og byrom til detaljreguleringsplaner.

I Kart over plan- og byggesaker kan du se alle sakene  som er igangsatt i Sandvika.

Relaterte prosjekter i Sandvika

Stedsutvikling i Bærum