Bærum kommune har inngått utbyggingsavtale med Bonava Oslo AS den 22. juni 2022 for Skytterdalen 2-4 gnr. 83, bnr. 188 og 45 i Bærum kommune.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Utbyggingsavtale Skytterdalen 2-4 finner du her (pdf)

For mer informasjon samt vedlegg til utbyggingsavtale se saksfremlegg til politisk behandling i sak 20/26724.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 2. september 2020 og er tilgjengelig på kommunens saksinnsyn, saksnummer 16/7170, PlanID: 2016015.