Sandvika sentrum øst Rådhustorget

Hva skjer?

Oppdatert byggestatus for Helgerudkvartalet finner du her.

Hva omfatter Sandvika sentrum?

Sandvika sentrum er området fra Sandvika stasjon til rådhuset. Dette inkluderer blant annet Andenæskvartalet (Andenesgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassegården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet inkludert Otto Sverdrups plass, og Håkon Stenstadvolds plass.

Kart over Sandvika sentrum øst.

Kommunen bygger byrommene, gatene og torgene, blant annet ny utforming av torget ved stasjonen, i tillegg til teknisk infrastruktur. Andenæs Eiendom bygger mange av bygningene.

Sentrumsområdet skiltes som gågate. Sykkelruten vil gå gjennom Jørgen Kanitz gate. Alle trapper vil få en trillevennlig side for barnevogner, rullestoler og rullatorer.

Det er lagt opp til enveiskjøring for varelevering.

Vegetasjonen tar utgangspunkt i lokal hagekunst og naturen på øyene i Bærumsskjærgården, langs fjorden og i marka. Hvert delområde får en egen sammensetning av arter, farger og blomstring som varierer gjennom sesongen. Vegetasjonen skal også bidra til naturmangfold og et variert insekts-, fugle- og dyreliv.

Anleggsarbeidene skal etter planen begynne høsten 2024 og ferdigstilles i slutten av 2026, med noen restarbeider i 2027.

Illustrasjon Stasjonstorget
Stasjonstorget (tidligere Otto Sverdrups plass): Torget deles opp av skulpturelle elementer, slik at flere kan bruke plassen samtidig. Det er enkelte trebenker på kantene, men alle kantene kan sittes eller klatres på. Vegetasjonen bidrar til rominndelingen og trekker naturen inn.
Illustrasjon av Rådmann Halmrasts vei
Rådmann Halmrasts vei: Trerekken skal gi variasjon gjennom årstidene og trekke naturen inn i byen. Rennen i bygulvet håndterer både overvann og flom, og er samtidig en ledelinje gjennom sentrum. Forskjellige benker og stoler inviterer til deltagelse i bylivet.
Illustrasjon Jørgen Kanitz gate
Jørgen Kanitz gate: Her er det anlagt en gatepark med trær, busker og blomster med flere små plasser for opphold og forskjellige gjennomganger.

Illustrasjoner: Asplan Viak

For å sikre gode forbindelser gjennom byen og sikre gode uterom for opphold og arrangementer i Sandvika, arbeider kommunen med en plan for gater og byrom. Les mer om plan for gate- og byromsplan for Sandvika her.

Utbyggingsavtale

Helgerudkvartalet, S7 og S8 i Sandvika sentrum øst - inngått utbyggingsavtale

Medvirkning

Gater og plasser i Sandvika sentrum øst skal gjøres attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse. Denne portalen følger arbeidet med utforming og bygging av nye plasser og gater.

Portal for medvirkning og informasjon for nye Sandvika sentrum øst

Hva er planene?

Satsingen på Sandvika bygger videre på kommunedelplan for Sandvika som ble vedtatt i 2010. Reguleringsplanen for Sandvika sentrum øst ble vedtatt av kommunestyret våren 2017.

Planen legger opp til at gater, torg, parker og plasser skal være attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse. Bebyggelsen skal være bymessig og variert med et rikt utvalg av forretninger, bevertingsteder, offentlig og privat tjenesteyting, kulturopplevelser, kontorer og boliger.

Det er et klart mål at Sandvika sentrum øst skal være et foregangsområde med hensyn til å sikre livskvalitet og meget lave utslipp av klimagasser.

Til sammen åpner planforslaget for en tredobling av dagens bygningsmasse. Dette innebærer minst 45 000m² med publikumsrettet virksomhet, offentlig og privat tjenesteyting og kontor, i tillegg til 600–800 boliger med hovedvekt på småleiligheter (2- og 3-roms).

Delprosjekter og dokumenter

Sandvika områderegulering 2. gangs behandling ble vedtatt i kommunestyret 31. mai 2017. Les den politiske saken her.