Sandvika sentrum øst Helgerudkvartalet

Hva skjer?

Oppdatert byggestatus for Helgerudkvartalet finner du her.

Hva omfatter Sandvika sentrum?

Sandvika sentrum er området fra Sandvika stasjon til rådhuset. Dette inkluderer blant annet Andenæskvartalet (Andenesgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassegården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet inkludert Otto Sverdrups plass, og Håkon Stenstadvolds plass.

Kart over Sandvika sentrum øst.

Kommunen bygger byrommene, gatene og torgene, blant annet ny utforming av torget ved stasjonen, i tillegg til teknisk infrastruktur. Andenæs Eiendom bygger mange av bygningene.

For å sikre gode forbindelser gjennom byen og sikre gode uterom for opphold og arrangementer i Sandvika, arbeider kommunen med en plan for gater og byrom. Les mer om plan for gate- og byromsplan for Sandvika her.

Utbyggingsavtale

Helgerudkvartalet, S7 og S8 i Sandvika sentrum øst - inngått utbyggingsavtale

Medvirkning

Gater og plasser i Sandvika sentrum øst skal gjøres attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse. Denne portalen følger arbeidet med utforming og bygging av nye plasser og gater.

Portal for medvirkning og informasjon for nye Sandvika sentrum øst

Hva er planene?

Satsingen på Sandvika bygger videre på kommunedelplan for Sandvika som ble vedtatt i 2010. Reguleringsplanen for Sandvika sentrum øst ble vedtatt av kommunestyret våren 2017.

Planen legger opp til at gater, torg, parker og plasser skal være attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse. Bebyggelsen skal være bymessig og variert med et rikt utvalg av forretninger, bevertingsteder, offentlig og privat tjenesteyting, kulturopplevelser, kontorer og boliger.

Det er et klart mål at Sandvika sentrum øst skal være et foregangsområde med hensyn til å sikre livskvalitet og meget lave utslipp av klimagasser.

Til sammen åpner planforslaget for en tredobling av dagens bygningsmasse. Dette innebærer minst 45 000m² med publikumsrettet virksomhet, offentlig og privat tjenesteyting og kontor, i tillegg til 600–800 boliger med hovedvekt på småleiligheter (2- og 3-roms).

Delprosjekter og dokumenter

Sandvika områderegulering 2. gangs behandling ble vedtatt i kommunestyret 31. mai 2017. Les den politiske saken her.